Jean Pierre Wilken


Jean Pierre Wilken (1958) werd opgeleid als andragoog en psycholoog en was achtereenvolgens werkzaam bij de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, het Nationaal Ziekenhuisinstituut (thans Prismant) en Storm Rehabilitatie, kenniscentrum voor psychosociale rehabilitatie. Van 1996 tot 2009 was hij als directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij Storm Rehabilitatie werkzaam, en sinds 2002 lector Lector Participatie, Zorg en Ondersteuning bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.

Publicaties

Kleine gids SRH (2021)

Steunend Relationeel Handelen

Werken in verbinding (2021)

Praktijkboek Steunend relationeel handelen

Handboek Steunend Relationeel Handelen (2019)

Werken aan herstel en kwaliteit van leven

Zo worden cliënten burgers (2019)

Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Handboek integrale rehabilitatiebenadering (2018)

Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Supporting Recovery and Inclusion (2015)

The CARe model

Psychosociale Rehabilitatie (2012)

een integrale benadering

Schakels in de buurt (2010)

Op weg naar nieuwe vormen van zorg en welzijn in de wijk

Rehabilitation and Recovery (2005)

A comprehensive approach
Jean Pierre Wilken