Kleine gids SRH

Steunend Relationeel Handelen

Dirk den Hollander   Jean Pierre Wilken  

ISBN 9789085601180 | 48 Pagina's | Paperback | 4e herziene druk, 2021 | voorjaar 2021

Omschrijving

Het Steunend Relationeel Handelen (SRH) is een door professionals in de ggz, de maatschappelijke opvang, het welzijnswerk en sociale teams veelgebruikte methodiek om cliënten te ondersteunen bij herstel van autonomie, zelfredzaamheid en participatie.

Deze ‘kleine gids’ geeft in vogelvlucht de belangrijkste principes en uitgangspunten van de SRH weer. De gids is een onmisbaar zakboek voor de SRH-geschoolde professional. Maar kan ook gebruikt worden als kompas bij het proces om samen met cliënten en hun omgeving op een betrokken en effectieve wijze te werken aan wensen, doelen en ondersteuningsbehoeften.