Gratis verzending vanaf €20

Joke de Jonge


Joke (de Jonge) houdt van innovatief werken en het ontwikkelen van methodieken op uiteenlopende terreinen. Bij Amnesty International drukte zij een stempel op de vormgeving van de opvang van politieke vluchtelingen in de beginjaren. Bij interculturele uitwisselingsorganisatie voor jongeren AFS ontwierp zij een trainings- en scholingssysteem voor de vrijwilligers. En bij Thuiszorg Amsterdam gaf zij mede vorm aan ziekteverzuimpreventie, arbobeleid en leerlingenbegeleiding. Naar haar overtuiging vormt de dagelijkse praktijk de rijkste bron voor vernieuwende materialen. Toen de drang om meer te schrijven het won, werd zij vanaf 2000 actief als zelfstandig ondernemer met schrijfbedrijf De Jonge Teksten.

De praktijk als bron en proeftuin

Ze combineerde haar gedrevenheid om plannen te bedenken, uit te voeren én te schrijven. Vijftien jaar later had zij ruim 20 kinderboeken op haar naam. Daarna verkende zij wat haar taligheid kon betekenen voor mensen met beginnende dementie en voor jonge nieuwkomers. Sindsdien ontwikkelt ze methodiekboeken, in actieve samenwerking met en vanuit de praktijk van die werkvelden.

Bron van verhalen en sprankelend theater

Het eerste Odensehuis (laagdrempelig inloopcentrum voor mensen met beginnende dementie) bleek een geweldige ‘proeftuin’, de kracht van specifiek voor hen geschreven voorleesverhalen bleek eindeloos en groeide uit tot een project. Op Wereld Alzheimer Dag 2016 werd 'Ik weet nog goed…’ op het zorgsymposium van het VUMC Alzheimercentrum gelanceerd en kreeg elke deelnemer de bundel cadeau. Zie de korte film: https://www.youtube.com/watch?v=kaMq4mN7a50. Het Odensehuis werd ook de kraamkamer van een theaterproductie door het gewaagde plan om de mensen zélf op de planken te krijgen. Bekijk https://youtu.be/bW9MpW4xeMk voor een levendige impressie. Op Wereld Alzheimer Dag 2018 verscheen ‘Een kijkje achter de schermen. Theater maken met mensen met beginnende dementie’: een kijkboek om nu eens vrolijk te worden van dementie, waarin het proces, gelardeerd met sprankelende foto’s van een kunstfotograaf. 

Jonge nieuwkomers spelenderwijs taalsterker maken

Het meespelen van jonge nieuwkomers in dat theaterstuk leidde ertoe dat Joke vanuit de praktijk op de Eloutschool (nu Leertuin) specifiek voor hén een Prentenleesboek ontwikkelde: Kat Kaat is weg. Om hen op een speelse manier te leren lezen en vlot aan het praten te krijgen. Daar gingen twintig nieuwkomersleerkrachten actief mee aan de slag in een Pilot Project Prentenleesboeken en hun ervaringen werden meegenomen voor het tweede boek, Klaas konijn is weg. De derde titel Ella egel is weg is in aantocht. Een stichting werd geboren: www.stichtingdejongenieuwkomers.nl. In de Materialenbank ervan staan voor ouders als steun in de rug digitale vertalingen om te stimuleren tot (voor)lezen. Voor leerkrachten en voorleesvrijwilligers is daar uitvoerige instructie, ervaringen en downloads voor materiaal om rondom de boeken in te zetten. 

Publicaties

Ik weet nog goed... (2022)

Voorleesverhalen en activiteiten voor mensen met beginnende dementie

Een kijkje achter de schermen (2018)

Theater maken met mensen met beginnende dementie

Ella Egel is weg

Met illustraties van Juliette de Wit
Joke de Jonge