Joke de Jonge


Joke (de Jonge) houdt van innovatief werken en het ontwikkelen van methodieken op uiteenlopende terreinen. Bij Amnesty International drukte zij een stempel op de vormgeving van de opvang van politieke vluchtelingen in de beginjaren. Bij een interculturele jongeren uitwisselingsorganisatie ontwierp zij een trainings- en scholingssysteem voor de vrijwilligers en bij Thuiszorg Amsterdam richtte zij zich op ziekteverzuimpreventie, arbobeleid en leerlingenbegeleiding.  

Vanaf 2000 is zij actief als zelfstandig ondernemer met haar schrijfbedrijf De Jonge Teksten, zodat zij haar twee passies (plannen bedenken en uitvoeren én schrijven) kon combineren. 15 jaar later en ruim 20 kinderboeken verder verkende zij wat zij op schrijfgebied voor mensen met beginnende dementie zou kunnen betekenen. Het Odensehuis (laagdrempelig inloopcentrum voor mensen met beginnende dementie en hun directe omgeving) reageerde enthousiast op haar vraag of het als ‘proeftuin’ voor haar verhalen wilde fungeren. Die kruisbestuiving leverde veel vruchtbaars op: Joke werd verrast door de veelheid aan reacties die haar verhalen daar opriepen. De kracht van specifiek voor de doelgroep geschreven verhalen bleek eindeloos.

In een Odensehuis staat voorop wat mensen nog wél kunnen en omdat dat het uitgangspunt voor activiteiten vormt, groeide deze ‘proeftuin’ voor een verhalenbundel uit tot een project. De mensen droegen zelf actief bij aan beeldmateriaal zoals foto’s en collages als illustraties in het boek. Ook werkten ze enthousiast mee aan een korte film die een impressie geeft van hoe met de verhalen gewerkt wordt. (Zie: https://www.youtube.com/watch?v=kaMq4mN7a50) De verhalenbundel ‘Ik weet nog goed…’ werd op Wereld Alzheimer Dag, 21 september 2016, gelanceerd op het zorgsymposium van het VUmc Alzheimercentrum en aan alle deelnemers cadeau gedaan.

Omdat het Odensehuis niet alleen mensen aantrekt die zich graag voor anderen inzetten maar hen ook volop de ruimte voor eigen initiatieven geeft, is deze vernieuwende vorm van dagbesteding een paradijs voor creatievelingen en kunstenaars. In het allereerste Odensehuis van het land (Amsterdam-Zuid, 2009) dat op meerdere terreinen innoverend bezig is, werd in 2017 het gewaagde plan opgevat om de mensen zélf op de planken te krijgen: zo werd het de kraamkamer van een theaterproductie.

Op Wereld Alzheimer Dag 2018 verscheen ‘Een kijkje achter de schermen. Theater maken met mensen met beginnende dementie.’: een boek over dit hele proces, gelardeerd met sprankelende foto’s en een ‘Aan de slag’ onderdeel vol praktische adviezen, tips en checklists.Voor wie benieuwd is, kijk naar een levendige impressie via een korte film: https://youtu.be/bW9MpW4xeMk 

Publicaties

Ik weet nog goed... (2020)

Voorleesverhalen en activiteiten voor mensen met beginnende dementie

Een kijkje achter de schermen (2018)

Theater maken met mensen met beginnende dementie
Joke de Jonge