Jantine Peters


Jantine Gerda Peters (1962) studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, waar ze in 1986 afstudeerde als orthopedagoog met de differentiatie moeilijk opvoedbaarheid en de bijvakken leermoeilijkheden en kinder- en jeugdpsychiatrie. Uit interesse volgde ze de opleiding MO-A Theologie aan het Windesheim College in Zwolle, waar ze in 1991 afstudeerde met een 2e graads lesbevoegdheid.Ze was van 1985-1988 werkzaam als werkbegeleidster van het peuterspeelzaalwerk in de regio Zutphen en van 1988-1996 als pedagoog-directeur van de Stichting Kinderopvang Brummen. Van 1996-2009 had zij een eigen pedagogisch projectbureau van waaruit ze cursussen, trainingen en begeleiding gaf aan ouders en andere opvoeders. Sinds 1997 is ze erkend Gordon-trainer. Omdat ze het (professionele) contact met kinderen begon te missen, heeft ze van 2002-2009 ook een dag per week op twee openbare basisscholen gewerkt als docent godsdienst/levensbeschouwing.Sinds mei 2009 is ze als pedagoog-trainer verbonden aan kinderopvangorganisatie Ludens te Utrecht.
Ze is getrouwd en moeder van drie kinderen.

Jantine Peters