Francine Jellesma


Dr. Francine C. Jellesma is in 2008 gepromoveerd in de Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Zij werkte vervolgens bijna 10 jaar aan de Universiteit van Amsterdam aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen. Daar verrichtte zij onderzoek naar het sociaal-emotionele functioneren van kinderen op school en doceerde zij op ditzelfde gebied. Daarnaast was zij betrokken bij de oprichting van de Universitaire Pabo van Amsterdam en ze bleef ook binnen deze opleiding werkzaam. Zij ondersteunde in deze periode zowel studenten als schoolbesturen bij het vertalen van de wetenschap naar de praktijk.

Eerdere publicaties:

  • Tal van publicaties in (internationale) wetenschappelijke tijdschriften.
  • Cornelis, J., & Jellesma, F.C. (2010). Mind Magic. Een ontspanningsprogramma voor basisschoolkinderen. Uitgeverij SWP.

Publicaties

Francine Jellesma