Gratis verzending vanaf €20

Francine Jellesma


Francine C. Jellesma is in 2008 gepromoveerd in de Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Zij werkte vervolgens bijna 10 jaar aan de Universiteit van Amsterdam op de afdeling Pedagogische Wetenschappen als universitair docent. Daar verrichtte zij onderzoek naar het sociaal-emotionele functioneren van kinderen op school en doceerde zij op ditzelfde gebied. Daarnaast was zij betrokken bij de oprichting van de Universitaire Pabo van Amsterdam en ze bleef ook binnen deze opleiding werkzaam. Zij ondersteunde in deze periode zowel studenten als schoolbesturen bij het vertalen van de wetenschap naar de praktijk. Ook deed ze deeltijd praktijkwerk met kinderen.

Francine heeft zich vervolgens volledig toegelegd op de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Dit doet zij door leerkrachten, ouders en kinderen te coachen en door boeken te schrijven.

Publicaties

Ontspanning voor leerkrachten (2022)

Een zelfhulpboek om stress te verminderen

Gemakkelijk opvoeden (2021)

Tips en tricks voor ouders van basisschoolkinderen

Het slimme ontspanningsboek (2020)

Help leerlingen om stress te verminderen
Francine Jellesma