Gratis verzending vanaf €20

Arjan de Wolf


Arjan de Wolf (1968) is sociaal psycholoog, gedragswetenschappelijk trainer, adviseur en directeur van De Wolf Training & Advies. Hij ondersteunt leidinggevenden en medewerkers van politie- en opsporingsinstanties, gemeenten, jongerenwerk en scholen in hun taak de veiligheid te vergroten.

Zijn ondersteuning bestaat uit training en advisering op het gebied van veiligheid, teamontwikkeling, veranderprocessen, persoonlijke effectiviteit, jeugd, agressie, gespreksvoering, horen van getuigen en verdachten, optreden ter terechtzitting en radicalisering/terrorisme.

Sinds 2006 is Arjan zowel nationaal als internationaal betrokken bij de aanpak van radicalisering en terrorisme. Nationaal ontwikkelde en verzorgde hij trainingen terrorismebestrijding voor o.a. de politieregio’s Utrecht, Twente en Amsterdam-Amstelland. In 2009 was Arjan gastspreker op een Europese conferentie voor onderhandelaars van antiterrorisme-eenheden in Warschau. Hier vergrootte hij ook op internationaal niveau de kennis over het sociaalpsychologische proces van terrorisme met de bijbehorende mogelijkheden van aanpak.

Publicaties

Aanpak van radicalisme (2015)

Een psychologische analyse