Joachim Duyndam


Joachim Duyndam is Socrates hoogleraar Wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot humanisme, mensbeeld en geestelijke weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
Joachim Duyndam