Gratis verzending vanaf €20

Wiep Staal


Wiep Staal (1962) is een hartwerker en verbinder. Zij is creatief, sensitief, bevlogen en positief ingesteld. Zij is leergierig. Zij wil graag weten hoe iets werkt. Zij houdt van samenwerken en diversiteit. ‘Alleen kom je ver, maar samen kom je verder.’ Haar ervaring is dat diversiteit zorgt voor glans, uitdaging, tegenwicht, aanvulling en versterking. Ze vindt het belangrijk om altijd te kijken naar de talenten, krachten en positieve kanten van de mens(en) en teams die zij coacht. 

Met inzet van creativiteit en sensitiviteit onderzoekt zij de boodschap achter gedrag, waardoor zij goed aansluit bij zowel individuen als teams met een coachvraag. Zij zet verschillende waardevolle, bestaande of door haar ontwikkelde, (reflectie)instrumenten in, die helpend zijn om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. De vraag staat centraal met ruimte voor alle twijfel, ongemak, kwetsbaarheid en emoties die komen kijken bij de zoektocht naar een antwoord. Zij gebruikt bij teamcoaching haar ontwikkelde model van ‘De Zes E’s’. 

Haar visie is dat medewerkers en teams ‘Zes E’s’ nodig hebben in de samenwerking om met werkplezier te functioneren. De benodigde ‘Zes E’s’ zijn: Eenheid, Evenwicht, Enthousiasme, Energie, Eerlijkheid en Eigenaarschap. Door deze ‘Zes E’s’ te onderzoeken tijdens teamcoaching, ze laten ervaren en uit te dragen, komt er verandering. Medewerkers gaan in ontwikkeling om vanuit kracht, balans, eigen regie en vitaliteit te werken, waarbij persoonlijk leiderschap, proactiviteit en zelfvertrouwen wordt versterkt met toename van openheid in de communicatie en verbinding. 

Wiep Staal is onderwijsmanager bij de opleiding Master Jeugdzorg, externe en interne (team)coach bij Hogeschool Leiden en projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein. Ruim 35 jaar geeft zij individuele coaching en teamcoaching. Zij heeft meer dan zeventig teams gecoacht in de welzijns- en gezondheidszorg, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de GGZ en het onderwijs. Waaronder 33 teams bij een GGZ-instelling, om een verandering te bewerkstelligen naar zelfstandige werkeenheden. Ook heeft zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid bij het regelen en behouden van werk.

Haar twintig jaar ervaring als onderwijsmanager van mbo-, hbo- en masteropleidingen, gebruikt zij bij organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling, het werken vanuit een visie en het vergroten van eigenaarschap. Zij heeft zich gespecialiseerd in het meten en onderzoeken van werkdruk in teams en welke oplossingen er mogelijk zijn ten aanzien van werkdrukreductie.
Wiep Staal studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Supervisie, Coaching en Teamcoaching. Zij deed de Master ‘Beleid, Innovatie en Methodiekontwikkeling’. Zij ontwikkelde zich op het gebied van oplossingsgericht werken, begeleide intervisie, gespreksleider moreel beraad, creatieve intuïtieve ontwikkeling, EMDR en meditatie en mindfulness. Dit zorgt dat zij een theoretische basis heeft, vanwaaruit zij coacht.

Zij heeft drie modulen ontwikkeld, ‘individuele coaching aan collega’s’, ‘begeleide intervisie’ en ‘teamcoaching’, en doceert dit aan studenten van de bacheloropleiding Sociaal Werk, de masteropleiding Jeugdzorg en post-hbo-opleidingen. Hierdoor heeft zij kennis van de actuele methodieken rond veranderingen, persoonlijke- en teamontwikkeling, vitaliteit, veerkracht en teamkracht in de samenwerking. 

Publicaties

Samen hart werken (2023)

Voor team- en organisatieontwikkeling
Wiep Staal