Gratis verzending vanaf €20

Femmianne Bredewold


Femmianne Bredewold is socioloog en als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze doet al meer dan vijftien jaar onderzoek naar de vraag onder welke voorwaarden burgers voor elkaar willen zorgen en of en hoe burgers met een ondersteuningsvraag (verstandelijke beperking, psychiatrische achtergrond, mensen met dementie) worden opgenomen in de zorgnetwerken in onze samenleving. Ze onderzoekt deze vraag in het licht van de veranderde verzorgingsstaat en laat met oog voor detail zien hoe politiek beleid van invloed is op en doordringt in het dagelijks leven van mensen met een beperking en hun naasten.
Femmianne schreef meerdere boeken, artikelen, blogs en columns over deze thematiek, waaronder Lof der Oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische achtergrond en buren en samen met anderen De verhuizing van de Verzorgingsstaat.
Bovendien is ze een veelgevraagd spreker en treedt ze op als expert in de media als het gaat om vraagstukken die betrekking hebben op langdurige zorg en informele zorg.

Publicaties

Een wereld van verschil (2024)

Instellingsterreinen en het goede leven voor mensen met een verstandelijke beperking
Femmianne Bredewold