Gratis verzending vanaf €20

Een wereld van verschil

Instellingsterreinen en het goede leven voor mensen met een verstandelijke beperking

Femmianne Bredewold   Simon van der Weele  

ISBN 9789085603061 | Paperback | 1ste druk | verschijnt voorjaar '24

Omschrijving

Wat is een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking? Voor de meeste mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten, hun zorgprofessionals en beleidsmakers is het antwoord duidelijk: een goed leven is een zo ‘gewoon’ mogelijk leven, middenin de samenleving. Maar niet alle mensen met een verstandelijke beperking leven zo’n ‘gewoon’ mogelijk leven. In Nederland leven er zo’n 20.000 van hen op een instellingsterrein, afgezonderd van die ‘gewone’ samenleving. Vaak kiezen bewoners en verwanten heel bewust voor zo’n ‘ongewoon’ leven. Maar waarom?

Een wereld van verschil onderzoekt het alternatieve ideaal dat terreinen bieden op het ‘gewone’ leven in de samenleving – en waarom dit alternatief voor sommige mensen zo aantrekkelijk is. Door middel van een etnografie van het dagelijks leven op zes van zulke terreinen beschrijven de auteurs hoe bewoners, verwanten en professionals daar vorm geven aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo houden ze beleidsmakers, zorgmanagers, zorgprofessionals en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking een spiegel voor over de reguliere gehandicaptenzorg in Nederland. Tegelijkertijd biedt het boek een reflectie op hoe onze samenleving plaats maakt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Dr. Femmianne Bredewold (socioloog) en dr. Simon van der Weele (filosoof) zijn beide werkzaam als docent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Samen onderzoeken zij hoe dominante idealen in de gehandicaptenzorg uitwerken in de praktijk. Ook zoeken zij naar de alternatieve idealen die in de alledaagse zorg rondsluimeren en brengen ze op begrip om zo bij te dragen aan goede zorg.