Gratis verzending vanaf €20

Dirk den Hollander


Dirk den Hollander is verpleegkundige (A en B) en werkte als verpleegkundige, leidinggevende en (interim) manager in diverse soorten zorginstellingen: psychiatrische en algemene ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en in een epilepsie centrum. Hij heeft een Masters in Pedagogiek (MEd).

Vanaf de 80-er jaren is hij via Storm rehabilitatie betrokken bij de rehabilitatie beweging in Nederland. Samen met Jean Pierre Wilken ontwikkelde hij het Steunend Relationeel Handelen een herstelondersteunende benadering die in heel Nederland wordt gebruikt en daarnaast in 15 andere landen. 

Na zijn werk als hulpverlener is Dirk aktief geworden in het onderwijs aan hulpverleners bij het invoeren van rehabilitatie- en herstelgerichte werkwijzen in binnen en buitenland. Voor dit werk werd hij in 2018 benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau In zijn werk ging Dirk steeds meer zijn eigen ervaring inbrengen.

In 2018 was hij één van de oprichters van Nei Skoen: een herstelcentrum in Helmond Dirk is nog steeds actief voor het CARe network dat internationaal ondersteuning biedt bij herstelgericht werken. Hij ziet het als zijn missie om initiatieven rond zelfhulp en herstel te blijven ondersteunen.

Publicaties

Supportgericht Werken (2024)

Altijd op reis willen blijven Met mensen met een beperking

Herstel als reis (2023)

Zelfhulpboek Steunend Relationeel Handelen (SRH)

Werken in verbinding (2023)

Praktijkboek Steunend relationeel handelen

Handboek Steunend Relationeel Handelen (2022)

Werken aan herstel en kwaliteit van leven

Kleine gids SRH (2021)

Steunend Relationeel Handelen

Zo worden cliënten burgers (2019)

Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Handboek integrale rehabilitatiebenadering (2018)

Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Supporting Recovery and Inclusion (2015)

The CARe model

Psychosociale Rehabilitatie (2012)

een integrale benadering

Rehabilitation and Recovery (2005)

A comprehensive approach

En nu ik! Herstellen doe je zo

De SRH Ervaringswerker als steun en toeverlaat
Dirk den Hollander