Gratis verzending vanaf €20

Gabriël Prinsenberg


Gabriël Prinsenberg was vele jaren verbonden als methodiekdocent aan Hogeschool de Horst te Driebergen en als supervisor en trainer aan de Voortgezette Opleiding voor Sociale Beroepen, thans Hogeschool van Amsterdam. Hij werkte daarnaast in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds de jaren tachtig zet hij zich intensief in voor de ontwikkeling van het biografisch werken als een nieuwe werkwijze, vooral binnen het hoger beroepsonderwijs, zowel in Nederland, België als de Bondsrepubliek. Hij kiest voor een creatieve benadering van het biografisch onderzoek met aandacht voor autobiografisch vertellen en schrijven, beeldend werken, spel en drama. Ook met de beeldend kunstenaar Olga Bohnsack geeft hij workshops o.a. bij Instituut Labyrint in Utrecht, waar modulen worden aangeboden met betrekking tot coachen in levensloop, levensverhaal en loopbaan. www.InstituutLabyrint.nl

Hij is auteur van De tocht door het labyrint, biografisch werken als begeleiding op de levensweg, 1996. Duitse versie in 1997. In 2005 verscheen bij SWP Biografisch leren en werken, het levensverhaal in kaart brengen. Dit is een brede oriëntatie op de thema’s levensloop en levensverhaal.

Publicaties

Biografisch coachen in de breedte (2024)

Een boekje met aanbevelingen

Biografisch leren en werken (2020)

Het levensverhaal in kaart brengen

In de middag van het leven

Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijd
Gabriël Prinsenberg