Gratis verzending vanaf €20
Biografisch coachen in de breedte
€ 17,90

Biografisch coachen in de breedte

Een boekje met aanbevelingen

Gabriël Prinsenberg  

ISBN 9789085603405 | 96 pagina's | Paperback | 1ste druk 2024 | Januari
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Een juiste houding, een realistische kijk op jezelf met behoorlijk wat identiteitsbesef, zoals het kennen van ups en downs in je levensloop, dat zijn zeker in het oog springende thema’s waar menig coach of counselor zich in hun contact met cliënten op zal richten. De aanpak ervan is echter afhankelijk van de vragen en uitdagingen van de tijd waarin we leven en die zijn de laatste tijd in toenemende mate gevuld met veel onzekerheden en stagnaties. ’Moderne levens lopen niet vanzelf’ is intussen een bekend filosofische gezegde. Doorgeschoten individualisme en teloorgang van solidariteit en engagement heeft helaas ook in het ‘verder ontwikkelen van een eigen identiteit’, een gericht zijn op zichzelf te veel in het middelpunt geplaatst .

Biografisch coachen in de breedte is bestemd voor professionals in psychosociale en sociaalpedagogische beroepen, zoals biografisch werkers of life coaches, loopbaanadviseurs en geestelijk verzorgers met specifieke interesse voor het levensverhaal en de levensloop. In een vijftal hoofdstukken worden werkers in deze beroepsgroepen uitgenodigd naast verbreding van het methodisch handelen, ook vragen rond de realiteit van alle dag en existentiële vragen onder de loep te nemen. De titel van dit boekje is gekozen om aan te geven dat  biografisch - of life coaching zich zou moeten richten op zowel een persoonlijk onderzoek het eigen bestaan in kaart te brengen, passies en drijfveren te leren kennen met als doel zin en betekenis van het leven beter te kunnen begrijpen en te accepteren, maar dat alles ook in de context van eigen tijd en samenleving.

 Gabriël Prinsenberg heeft zich sinds de jaren tachtig, als een van de pioniers,  ingezet het biografisch werken als een methode te introduceren onder andere als docent binnen het hbo in Nederland, België en de Bondsrepubliek, tijdens seminars, meerjarige opleidingen en door het publiceren van een aantal boeken over dit onderwerp zoals het eclectisch overzicht van deze werkwijze Biografisch leren en werken. Het levensverhaal in kaart brengen, dat gezien wordt als een standaardwerk voor deze methodiek.    

 

Nieuwsbrief

SWP Nieuwsbrief