Gratis verzending vanaf €20

Betty-Ann Blommers


Drs Betty-Ann Blommers heeft Pedagogiek, Jeugdstudies gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met als specialisatie Marginalisering en Risicogroepen. Zij werkt al ruim 23 jaar als adviseur en manager in de welzijnssector en met name voor de doelgroep jeugd en jongeren.
Zij is nu ruim zeven jaar als manager werkzaam bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk te Tilburg, en daar onder meer verantwoordelijk voor de afdeling Trainingen. Het Marietje Kessels Project is onderdeel van deze afdeling en wordt al 25 jaar op scholen in Tilburg aangeboden. De afdeling Trainingen richt zich op de thema’s weerbaarheid, sociale vaardigheden, echtscheiding, pesten en agressieregulatie.
Betty-Ann is samen met Berendineke Steenbergen kartrekker van het landelijk platform Marietje Kessels Projecten en probeert mede via dit platform het thema weerbaarheid en machtsmisbruik op de agenda te houden.
Voor meer informatie zie:

Publicaties

Handboek Marietje Kessels Project (2015)

Weerbaarheidsvergroting bij kinderen van 10 tot 13 jaar
Betty-Ann Blommers