Gratis verzending vanaf €20

Gerard Donkers


Gerard Donkers is freelance docent, onderzoeker en auteur op het gebied van sociale veranderkunde. Na het gymnasium was hij enige tijd werkzaam als groepsleider in een tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten en in een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongens´. Daarna volgde hij de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en werkte enige jaren in de jeugdhulpverlening. Aan de universiteit van Nijmegen behaalde hij zijn doctoraal Sociale Pedagogiek en Andragogiek, met als specialisatie Vormings-en Ontwikkelingswerk met volwassenen. Hij was ruim 21 jaar vrijwillig als adviseur en trainer actief in de KWJ-beweging van werkende en werkloze jongeren, later Jongerenbeweging, verbonden met de FNV genoemd. Ongeveer dertig jaar was hij docent aan de AVANS Hogeschool in Den Bosch. In 1999 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op de methodiek van Maatschappelijk Werk. Hij was mede oprichter en kerndocent van de postinitiële masteropleiding Sociale Interventie van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI).

Enkele recente publicaties 

  • Donkers, G. (2020). Veranderen in meervoud. Een sociaal veranderkundig perspectief. Boom uitgevers Amsterdam. Dit is de herziene druk van het oorspronkelijk boek ‘Veranderkundige modellen’.
  • Donkers, G. (2015). Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling. Uitgeverij SWP Amsterdam.
  • Donkers, G. (2021). Naar een leefbare aarde. Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief. Stichting De Parel, Nijmegen.
  • Donkers, G. (2008). Naar een veilige school. Versterking van het zelfregulerend vermogen van leerlingen, professionals en school in omgaan met agressie. LEMMA, Den Haag.

Publicaties

Zelfregie terug in het werk (2015)

Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling
Gerard Donkers