Gratis verzending vanaf €20

Grondbeginselen van veranderen

Gerard Donkers  

ISBN 9789085602439 | 320 Pagina's | Paperback | 1ste druk | maart 2023

Omschrijving

Leren, veranderen, waarheid, sociaal,  ethiek, praktische handelingswijsheid…. het zijn op zichzelf tijdloze onderwerpen waar de Oude Grieken zich al mee bezig hielden. Nieuw in het boek is het pleidooi voor een eigen kennisgebied dat deze onderwerpen in een verbindende samenhang aan de orde stelt. Dat doet zij vanwege een maatschappelijk belang. In de veranderlijke, verwarrende en onoverzichtelijke wereld van vandaag is het zaak oude mechanische en statische begrippen opnieuw te overdenken en te herijken om de complexiteit van de hedendaagse maatschappij beter te begrijpen en niet in een gevoel van machteloosheid te vervallen.

De onderzoeksgroep is een kennisgroep van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Zij bestaat uit deskundigen op het gebied van social work, organisatiekunde, samenlevingsopbouw, biologie, psychologie, pedagogiek, sociologie en onderzoek. De groep heeft gedurende drie jaar veertien publicaties van veertien bekende auteurs besproken, intensief geanalyseerd en systematisch onderzocht met het oog op verdere ontwikkeling van theorie en praktijk van veranderkunde. De kennisgroep vindt dat er in het huidige aanbod van boeken te weinig aandacht is voor sociaal veranderkundige, filosofische, methodologische en systemische kennis, waar professionals in de alfa-, beta- en gamma gerichte kennisvelden juist veel behoefte aan hebben. In het boek is een aantal grondbegrippen en grondbeginselen van veranderen onderzocht, geanalyseerd en op een nieuwe verhelderende manier beschreven. Leden van de kennisgroep die als docent werkzaam zijn of zijn geweest in het hoger onderwijs willen uitdrukkelijk bevorderen dat het boek in het reguliere onderwijs als leerstof wordt opgenomen. Dit te meer, omdat er in het boek ook aandacht is voor veranderkundig onderzoek en hoe je zo´n onderzoek als student kunt uitvoeren.

De publicatie is bedoeld voor studenten en docenten uit alle studierichtingen van het HBO en WO die geïnteresseerd zijn in de theorieontwikkeling van veranderkunde en die in hun praktijk naast de economische, politieke, educatieve en culturele aspecten ook het sociale aspect mee aandacht willen geven. Het boek is met name gericht op praktijkgerichte denkers in politiek en samenleving die behoefte hebben aan een theoretisch verhaal dat verbindt. We hopen dat zij de in dit boek gepresenteerde handelingswijsheid in de eigen praktijk herkennen en erdoor worden geïnspireerd.