Gratis verzending vanaf €20

Yvette de Beer


Yvette de Beer is GZ-psycholoog, met specifieke belangstelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking en jongeren die vanwege heftige problematiek buiten de boot dreigen te vallen in de maatschappij.

Zij werkt als coördinator bij het Centrum voor Consultatie en Expertise.  Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij zorgprofessionals vastlopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat. Met expertise ingezet vanuit het CCE kunnen professionals en zorgorganisaties probleemgedrag beter begrijpen en voorkomen en een nieuw perspectief ontwikkelen met en voor de cliënt. Het CCE is beschikbaar voor alle zorgsectoren en werkt nauw samen met de cliënt, zijn netwerk en de professionals. De kennis en ervaring uit consultaties gebruikt het CCE om expertise te ontwikkelen en te delen met zorgprofessionals.

Daarnaast verricht zij onderzoeken ten behoeve van instemmingsverklaringen voor kinderrechters, om een machtiging tot plaatsing van een jongere in de gesloten jeugdzorg af te geven. Hierbij is haar uitgangspunt, in principe geen plaatsing in geslotenheid mits de verwachting is dat het de jongere kan helpen om zijn ernstig bedreigde ontwikkeling te herstellen.

Eerder was zij werkzaam bij het Expertisecentrum William Schrikker, welke actief bijdraagt  aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis over het samengaan van opvoedproblemen met een beperking bij het kind of de ouders en ondersteuning daarbij in het kader van dwang en drang. Hier adviseerde zij bij zeer ingewikkelde casuïstiek, ontwikkelde trainingen en gaf deze.

Daarvoor werkte zij bij zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking als groepsleidster, orthopedagoog, GZ-psycholoog en manager en was zij reviewer en supervisor bij  Learning Together.

Zij vindt het belangrijk dat hulpverleners een goede samenwerkingsrelatie hebben met hun cliënt, om zo met hen te kunnen zoeken naar de kracht die cliënten zelf, met hulp van hun eigen netwerk, hebben om een antwoord te vinden op hun vragen en hun problemen te verminderen. De allerbelangrijkste mensen in het leven van een kind zijn ouders/opvoeders. Daarom is het belangrijk om met hen die samenwerkingsrelatie aan te gaan om zowel de ouders als het kind vertrouwen te geven in hun mogelijkheid tot verandering. Hulpverleners zijn ‘slechts’ passanten. Familie, vrienden en bekenden kunnen vaker langduriger ondersteuning bieden aan een gezin en daardoor heel helpend zijn.  

Publicaties

Kompas Licht Verstandelijke Beperking (2021)

Definitie, aspecten en ondersteuning
Yvette de Beer