Yvette de Beer


Yvette de Beer is GZ-psycholoog, met specifieke belangstelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking en jongeren die vanwege heftige problematiek buiten de boot dreigen te vallen in de maatschappij.Zij werkt als staffunctionaris bij het Expertisecentrum William Schrikker. Het Expertisecentrum William Schrikker draagt actief bij aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis over het samengaan van opvoedproblemen met een beperking bij het kind of de ouders en ondersteuning daarbij in het kader van dwang en drang. Yvette adviseert op casusniveau bij zeer ingewikkelde casuïstiek, zowel binnen de William Schrikker Groep als daarbuiten, waarbij oplossingsgericht en systeemversterkend werken kernelementen zijn. Zij ontwikkelt en geeft trainingen, waarbij de thema’s licht verstandelijke beperking en dwang en drang in hulpverlening altijd items zijn. Zij is reviewer en supervisor bij de landelijke methodiek Learning Together; leren van calamiteiten. En heeft het thema intimiteit , seksualiteit en seksueel misbruik bij het opvoeden van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in portefeuille.Daarnaast verricht zij onderzoeken ten behoeve van instemmingsverklaringen voor kinderrechters, om een machtiging tot plaatsing van een jongere in de gesloten jeugdzorg af te geven. Hierbij is haar uitgangspunt, in principe geen plaatsing in geslotenheid mits de verwachting is dat het de jongere kan helpen om zijn ernstig bedreigde ontwikkeling te herstellen.
Eerder was zij werkzaam bij zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking als groepsleidster, orthopedagoog, GZ-psycholoog en manager.Zij vindt het belangrijk dat hulpverleners een goede samenwerkingsrelatie hebben met hun cliënt, om zo met hen te kunnen zoeken naar de kracht die cliënten zelf, met hulp van hun eigen netwerk, hebben om een antwoord te vinden op hun vragen en hun problemen te verminderen. De allerbelangrijkste mensen in het leven van een kind zijn ouders/opvoeders. Daarom is het belangrijk om met hen die samenwerkingsrelatie aan te gaan om zowel de ouders als het kind vertrouwen te geven in hun mogelijkheid tot verandering. Hulpverleners zijn ‘slechts’ passanten. Familie, vrienden en bekenden kunnen vaker langduriger ondersteuning bieden aan een gezin en daardoor heel helpend zijn.Publicaties

Kompas Licht Verstandelijke Beperking

Definitie, aspecten en ondersteuning
Yvette de Beer