Gratis verzending vanaf €20

Mariska Kramer


Mariska Kramer (1973) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, hoofdrichtingen privaatrecht, constitutioneel recht en bestuursrecht. Vanuit haar praktijkstage bij het bureau voor de kinderrechter aan de Amsterdamse rechtbank raakte zij geïnteresseerd in de kinderbescherming. Zij studeerde af op een praktijkonderzoek bij de voogdij- en gezinsvoogdijinstelling William Schrikker Stichting. Daarna volgde zij de opleiding tot advocaat.

In haar loopbaan als advocaat en als juridisch stafmedewerker bij het Leger des Heils, afdeling Jeugdbescherming & Reclassering specialiseerde zij zich steeds meer in de jeugdbescherming en de pleegzorg in het bijzonder. In haar advies- en procespraktijk staat zij regelmatig pleegouders bij en adviseert zij pleegzorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Ook in haar nevenfuncties maakt zij zich sterk voor het belang van het (pleeg)kind. Zo is zij onder meer voorzitter (geweest) van verschillende klachtencommissies (Bureau Jeugdzorg Flevoland (2005-2013) en de William Schrikker Groep (2014-heden)) en was zij enige jaren lid van het bestuur van de stichting Maan die zich inzet voor de positie van kinderen zonder ouderlijke zorg.

Mariska Kramer geeft regelmatig lezingen en cursussen, met name over de rechtspositie van pleegouders, zowel aan pleegouders en professionals in de jeugdzorg als aan (aankomend) juristen.
Publicaties

Mariska Kramer