Gratis verzending vanaf €20

Frits Faber


Drs. Frits Faber (Amsterdam, 1949) is orthopedagoog en onderwijskundige op Curaçao. Hij heeft in Amsterdam zijn opleiding aan de Pedagogische Academie voltooid en zijn titel behaald aan de Vrije Universiteit.

Na zijn werk als schoolbegeleider en onderwijskundige, was hij vanaf 1980 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij verzorgde de onderdelen onderwijsdiagnostiek en onderwijsbegeleiding en begeleidde praktijkstages en onderzoeksstages van aankomende schoolbegeleiders. Als onderzoeker werkte hij aan de ontwikkeling van instrumenten voor diagnostiek en interventie bij problemen in relatie tot cultuurverschillen in het onderwijs. Naast zijn reguliere werkzaamheden verzorgde hij de specialisatie Orthopedagogiek en Onderwijsleerproblemen in de vrije studierichting ‘Etnische studies en Minderheidsvraagstukken’. Hij was verbonden aan de opleidingen voor MO-A en MO-B Pedagogiek en was mede verantwoordelijk voor de MO-B bovenbouw doctoraalstudie ‘Hulpverlening in het onderwijs’.

Voorts heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld, waaronder voorzitter van een schoolbestuur, voorzitter van de Raad van Toezicht van een instelling voor opvoedingsondersteuning en bestuurslid van een schoolbegeleidingsdienst.

In 1994 is hij geëmigreerd naar Curaçao, alwaar hij tot zijn pensionering heeft gewerkt als onderwijskundige en stagecoördinator aan de Akadémia Pedagógiko Kòrsou. Hij kreeg de opdracht om het programma voor pedagogiek, didactiek, onderwijskunde en de praktische vorming aan te passen aan de eisen voor het ‘Funderend Onderwijs’ dat werd ingevoerd. Later kwam daar ook het programma voor psychologie en orthopedagogiek bij. De vernieuwingen heeft hij ontwikkeld volgens de principes van ‘Competentiegericht Opleiden’, met als uitgangspunt: “Een student wordt competent door een taak uit te voeren waarvoor die competentie nodig is.” Samen met zijn collega’s wist hij zo een integratie te bewerkstelligen van theorie en praktijk waarmee de studenten competent werden om ontwikkelingsgericht te onderwijzen.

Naast zijn reguliere werk vervult hij ook op Curaçao vrijwillig verschillende bestuurs- en ondersteuningsfuncties, waarvoor hij in 2009 is gehonoreerd met een Koninklijke Onderscheiding.

Publicaties

Ontwikkelingsgericht onderwijzen aan 4- tot 12-jarigen (2018)

Hoe word ik pedagogisch-didactisch competent?