Veerkracht versterken met speltherapeutische interventies

oorspronkelijke titel: Play Therapy Interventions to Enhance Resilience

Robert Brooks   David A. Crenshaw   Sam Goldstein  

ISBN 9789088507137 | Hardcover | verschijnt najaar 2017

Omschrijving

Het belang van speltherapie voor kinderen die nare ervaringen hebben opgeslagen is algemeen bekend. In dit boek beschrijven diverse deskundigen op het gebied van veerkracht, trauma en speltherapie effectieve behandelwijzen. Na een algemene inleiding volgen praktische hoofdstukken die ingaan op het werken met verhalen en metaforen, het gebruik van de zandtafel, creatieve therapie, speltherapie in een schoolse omgeving, groepsinterventie en het gebruik van schrijftherapie. Uitgebreide casussen laten zien hoe je op een creatieve manier de kracht van risico kinderen kunt ondersteunen en versterken en hun natuurlijk vermogen om op te krabbelen kunt aanboren.
De ideeën en methodieken in dit boek gaan uit van de innerlijke kracht van kinderen om herstel en groei te ondersteunen. Daarbij wordt niet alleen gefocust op trauma maar vooral uitgegaan van positieve elementen als veerkracht en optimisme.

Een boek dat zowel spel- en creatieve therapeuten, professionals in de gezondheidszorg, kindertherapeuten, schoolpsychologen, professionals die werken met getraumatiseerde kinderen als studenten zal aanspreken.