Take Action

Behandelprogramma ACT
Acceptance and Commitment Therapy

Marte Roemer  

ISBN 9789088507618 | Pagina's | Paperback | Verschenen 2017 | verschijnt najaar 2017

Omschrijving

Take Action is een kortdurend behandelprogramma, gebaseerd op emotiegerichte gedragstherapie. Het richt zich op het anders leren omgaan met gevoelens, in plaats van deze direct te willen veranderen.

Dit behandelprogramma begeleidt mensen die vast zijn komen te zitten in een van de vele levensgebieden (financiën, werk, relatie/gezin, gezondheid etc.). Het gaat er om bij het individu te achterhalen waar dit door komt. Hierbij worden vaste patronen bewust gemaakt en ineffectieve gedragsstrategieën blootgelegd.

Met Take Action bereik je een diepliggende verandering die blijvend is. Niet slechts symptomatisch, maar een daadwerkelijke verandering in de kern waardoor toekomstige situaties anders aangepakt worden.

Het is een overzichtelijk en relatief eenvoudig programma om mee te werken. In zes fasen wordt inzicht gegeven in wat, waarom en hoe te veranderen. Het eerste deel van het boek beschrijft het behandelprogramma met toelichting voor de hulpverlener. Het tweede deel is een beknopt werkboekje bedoeld voor degene die de hulp vraagt. Ook los van dit boek zijn deze werkboekjes bestelbaar.

Take Action is een derde generatie gedragstherapie. Het overlapt en raakt aan andere methoden (ACT, mindfulness, schematherapie etc.) en is daarmee ook een integratieve therapie.

Doordat Take Action in korte tijd een grote impact op iemands leven kan hebben, is het voor een breed scala aan hulpverleners ((gz-)psychologen, POH-GGZ, therapeuten etc.), maar ook voor coaches een plezierige manier van werken.
Marte Roemer is GZ-psycholoog en directeur van De Zorgkliniek. Zij wil anderen helpen in beweging te komen, meer vanuit hun eigen kracht.