Taal der waarden

Over barbarij en bildung

Jacques Soonius  

ISBN 9789085601807 | 336 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2022

Omschrijving

Het succes waardoor wij ons in een democratische rechtstaat hebben kunnen bevrijden van autoritaire stelsels en dogmatisme zal tegen ons werken wanneer we zelf geen verantwoorde invulling geven aan levenswijze en levenszin. We slaan gemakkelijk door in egoïsme, onbetrokkenheid, overproductie en vervreemding. De teleurstelling is groot over omgang met moeder aarde, multiculturele problematiek, toenemende sociale ongelijkheid door zelfverrijking en afbraak zorgcultuur. De oorzaken van het lijden komen veelal voort uit het schenden van waarden. Wij doen dit anderen aan of anderen ons. Leegte, doelloosheid en eenzaamheid zijn het gevolg. Avontuur, winstbejag, drugs, succes en sensatie moeten ons tevergeefs uit het slop halen.

Vernieuwing is gewenst. Kennis over goed leven is cognitief makkelijker te verspreiden en te toetsen doch ontoereikend eigen attituden te onderzoeken en zo nodig gedrag zelf te wijzigen. Van toename aan zelfkennis en bewustwording van ons onvermogen is meer te verwachten. Aandacht voor psychologische en morele ontwikkeling verheldert het ontstaan van voortreffelijke persoonseigenschappen in het proces van Bildung.

In dit psychologisch werk over levenskunst (ars vitae) veel aandacht voor filosofische wijsheden, een betere verhouding tussen het cognitieve en het emotieve, psychologische experimenten, geluksonderzoek en een breed scala aan intrapsychische en psychosociale vaardigheden die het welzijn en de weerbaarheid tegen misstanden vergroten.