Gratis verzending vanaf €20

Herstel en groei bij psychisch ontregelde kinderen in de jeugdhulp

Peter van der Doef  

ISBN 9789085602293 | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

Hoe krijg je zicht op de hulpvraag van een psychisch ontregeld kind? Dit boek laat zien dat hiervoor vier elementaire processen belangrijk zijn: cognitieve, relationele, emotionele en adaptieve processen. Deze processen spelen een rol in de ontwikkeling van iedere mens en krijgen bij psychische ontregelingen een specifieke invulling. Samen vormen zij het CREA-model dat de auteur heeft ontwikkeld op basis van de orthopedagogische theorie van J.F.W. Kok (CREA is een acroniem van Cognitie, Relatie, Emotie en Adaptatie). Adaptatie vormt een nieuw element ten opzichte van de theorie van Kok. Psychisch ontregelde kinderen proberen op een vaak wanhopige manier zich aan te passen aan de werkelijkheid zonder dat dit streven door hun omgeving ook als zodanig erkend wordt. De interpretatie van psychische ontregelingen in termen van adaptatie helpt bij het vinden van constructieve jeugdhulp. In jeugdhulp is het belangrijk dat kinderen eerst kunnen herstellen van negatieve ervaringen uit het verleden alvorens tot een groei te komen waardoor ze uiteindelijk in voldoende mate in staat zijn te functioneren zonder de bemoeienissen van jeugdhulp.

Aan de hand van een aantal thema’s worden uitvoerige voorbeelden gegeven uit de praktijk van de auteur. De voorbeelden worden geanalyseerd in termen van het CREA-model. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe met het model kan worden gewerkt aan de hand van toepassingen door anderen van het model in hun eigen praktijk. Het boek is bedoeld voor professionals in de jeugdhulp en voor allen die op enigerlei wijze betrokken zijn op de jeugdhulp. Voor de opleiding van pedagogische professionals biedt het boek uitstekend studiemateriaal.