Gratis verzending vanaf €20

Handboek Vroege Psychose

Diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg

Don Linszen   Wim Veling   Marcel vd Wal   Susan Jansen   Jaap van Weeghel  

ISBN 9789088502699 | 272 pagina's | Hardcover | 1ste druk 2012
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

In en buiten Nederland is de laatste tien jaar ervaring opgedaan met behandelteams voor mensen met een eerste psychose. Recent is het aandachtsgebied van deze teams uitgebreid naar mensen met een ultrahoog risico op psychose. Voor deze groep patiënten is de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie te weinig specifiek. Handboek Vroege Psychose beoogt ‘voor en door de praktijk’ tot richtlijnen voor de behandeling van deze doelgroep te komen.

Voortgekomen uit een initiatief van het multidisciplinaire Netwerk Vroege Psychose, waarin de Nederlandse behandelteams ervaringen en kennis uitwisselen, staat het Handboek onder redactie van toonaangevende clinici en onderzoekers werkzaam in het aandachtsgebied. In Handboek Vroege Psychose is de beschikbare kennis over eerste psychose gebundeld en vertaald in concrete aanbevelingen voor de (organisatie van) zorg: diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en herstel. Hierbij worden zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaringen benut. Het handboek laat vanuit de invalshoeken van alle betrokken disciplines zien wat concreet bijdraagt aan goede, herstelgerichte zorg aan mensen met (een hoog risico op) een eerste psychose, zodat zij grip krijgen op hun klachten en hun leven weer kunnen oppakken.

Handboek Vroege Psychose is onmisbaar voor professionals van alle disciplines die in de gespecialiseerde vroegepsychosezorg willen werken: ervaringsdeskundigen, IPS-ers, managers, psychiaters, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, rehabilitatiemedewerkes, SPV-en, trajectbegeleiders en woonbegeleiders.

Deze uitgave is een initiatief van het Netwerk Vroege Psychose. Het NVP is een onderdeel van Kenniscentrum Phrenos.

 


 

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: