Gratis verzending vanaf €20

Veerkracht bij klimaatverandering

Behoud van gezondheid en welzijn

Dr. Jaap van der Stel  

ISBN 9789088509216 | 152 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2019
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Het klimaat verkeert in crisis. De aarde wordt snel warmer en het weer onstuimiger. De gevolgen voor natuur en dus voor de mens zijn ingrijpend. Niemand kan zich daaraan onttrekken. De schade is echter niet gelijk verdeeld. Mensen die al kwetsbaar zijn of weinig extra middelen hebben, lopen meer risico op problemen. Hoe kan de Nederlandse samenleving veerkrachtig zijn en haar (psychische) gezondheid en welzijn behouden?

Dit boek vat kennis over klimaatverandering samen, en wat we er nu al van merken. Het gaat in op de gevolgen voor de (psychische) gezondheid en het welzijn van huidige en toekomstige generaties. En het verduidelijkt dat professionals en gezondheids- en welzijnsvoorzieningen zich op rampen moeten voorbereiden. Ook gemeenten en hun gezondheidsdiensten hebben hierin een taak.

De klimaatcrisis hangt samen met menselijk gedrag, zowel wat betreft het ontstaan ervan als het zoeken naar oplossingen. Wat kunnen we in dit opzicht leren van de psychologie? Wat kunnen wij doen om de crisis te keren? Hoe bereiden we ons mentaal voor op rampen?

Mensen zijn zeer veerkrachtig. Hun creativiteit om oplossingen te bedenken en in praktijk te brengen voor nieuwe problemen lijkt grenzeloos. Zijn gemeenschappen in staat hun veerkracht te behouden en zo mogelijk te versterken? Liggen hier taken voor professionals in zorg en welzijn? Dit boek geeft hierop een antwoord.

Jaap van der Stel is Lector GGZ (psychische gezondheidszorg) Hogeschool Leiden.

Reviews

"'Behoud van gezondheid en welzijn', met die ondertitel wordt bedoeld dat we de prioriteiten moeten stellen bij de klimaatverandering. Dit boek bewijst dat dit door het collectieve gedrag van mensen in gang is gezet. Het is het grootste probleem dat de mensheid ooit heeft gehad. (…) Een helder en bijna wetenschappelijk betoog, gebaseerd op ruim 120 referenties."
– Uit een recensie van NBD Biblion (januari 2020)

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: