Gratis verzending vanaf €20

Behandelen met eigen ervaring

Onbewust bekwaam!?

Pim Peeters   Koen Westen  

ISBN 9789088509704 | 128 pagina's | Paperback | 1e druk, 2021
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Het inzetten van eigen ervaring in de hulpverlening is geen sinecure. Tot voor kort was dit voor veel hulpverleners (psychiaters, verpleegkundigen, gz-psychologen, sociaal werkers, sociotherapeuten, coaches) nog ongebruikelijk.

Inmiddels blijkt dat het inzetten van eigen ervaring met het herstelproces van psychische aandoeningen cliënten juist veel te bieden heeft. Dit boek biedt professionals in de zorg en het sociaal domein praktische handvatten voor het inzetten van eigen ervaring in hun werk.

Wat maakt het voor professionals moeilijk open te zijn over eigen klachten en eigen ervaringen? Wat houdt hen tegen en wat stimuleert hen juist dit wel te doen? In Behandelen met eigen ervaring wordt beargumenteerd dat alle professionals in staat zijn eigen ervaringen in te zetten zonder vervolgopleiding of certificering.

De opzet van het boek en de beschreven onderzoeksresultaten nodigen de lezer uit tot het vormen van een eigen visie op dit onderwerp. Het boek kan dienen als steun in de rug voor professionals om te gaan werken met eigen ervaring. Een theoretische en professionele verantwoording wordt geboden mét praktische handvatten en praktijkvoorbeelden. Tevens reiken de auteurs inzichten aan om een lerende organisatie te ontwikkelen rondom dit thema.

Behandelen met eigen ervaring is geschreven voor hulpverleners en beleidsmakers in de ggz, het sociaal domein en de zorg, en ook voor onderzoekers, opleiders en studenten van (para)medische en sociale beroepen.

De auteurs hebben jarenlange ervaring in het werkveld van zorg, welzijn en onderwijs en zijn betrokken bij verschillende (internationale) ontwikkelingen in de ggz en het sociaal domein.

Recensies

  • MedicalFacts Behandelen met eigen ervaring Onbewust bekwaam!?
  • Veerkrachtcentrale Behandelen met eigen ervaring

    ''De inzet van ervaringskennis naast professionele kennis in de behandeling van psychische problemen neemt de laatste jaren een vlucht. In dit boek, dat is samengesteld uit bijdragen van diverse professionals met eigen ervaring en deskundigheid, worden dilemma's en uitgangspunten van de inzet van ervaringsdeskundigheid beschreven. Vanuit de theorie en wetenschappelijke inzichten wordt de praktijk getoond, waarna de lezer wordt aangezet tot reflectie door een aantal kritische artikelen. Hoewel het deel
    over de praktijk relatief kort is in vergelijking met de andere delen, is de praktijk in het hele boek nooit ver weg. Dat maakt het een krachtig boek voor iedereen die aan de slag wil met ervaringsdeskundigheid.''

    - Uit een recensie van NBD Biblion

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: