Gratis verzending vanaf €20

Zorg voor afstemming

Werken aan een optimaal netwerk voor mentale gezondheid

Pim Peeters   Koen Westen  

ISBN 9789085601692 | 160 pagina's | Paperback | 3e druk, 2022
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Goede zorg voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen vraagt om een nabij en passend netwerk van formele en informele steunbronnen. Zowel naastbetrokkenen, vrijwilligers, als professionals zijn betrokken bij de ondersteuning van het herstelproces van een cliënt. Maar hoe bereik je als professional dat al deze vormen van zorg goed op elkaar aansluiten? Zorg voor afstemming geeft concrete handvatten voor de samenwerking in het netwerk rondom de cliënt en voor de samenwerking tussen teams.

Om herstel te kunnen bereiken op het maatschappelijk, persoonlijk en symptomatisch domein is samenwerking in het netwerk onontbeerlijk. Zowel in het netwerk rondom de cliënt, in de wijk én in de regio. Het is de taak van de verschillende teams om deze zorg tussen de domeinen zodanig af te stemmen dat alle steunbronnen optimaal zijn betrokken.

Het Zorgafstemmingsgesprek (ZAG) is een concrete werkwijze die de samenwerking en het afstemmen van zorg rondom en met een individuele cliënt ondersteunt. Het goed opzetten, uitvoeren en evalueren van een ZAG is een essentiële vaardigheid voor professionals.

Het theoretisch fundament, samenwerkingsmodel, de praktijkvoorbeelden en concrete aanbevelingen voor het voeren en kritisch reflecteren op samenwerking en zorgafstemming maken het boek uitermate geschikt voor professionals in het sociaal domein en de specialistische ggz. De praktijkonderzoeksopdrachten en concrete beschrijvingen van de domeinen maken het boek uitermate geschikt voor studenten en docenten van sociale, psychologische en verpleegkundige beroepsopleidingen.

Een lokaal, wijkgericht ecosysteem voor mentale gezondheid waarin als netwerk integraal wordt samengewerkt is het nieuwe streven voor ggz-organisaties en maatschappelijke en sociale voorzieningen. Onderlinge afstemming heeft hierin een centrale rol. Deze derde, volledig herziene, druk sluit hier naadloos op aan en integreert recente inzichten uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek in de eerder beschreven aanpak voor zorgafstemming.

De auteurs hebben jarenlange ervaring in het werkveld van zorg, welzijn en onderwijs en zijn betrokken bij verschillende (internationale) ontwikkelingen in de ggz en het sociaal domein.

Download hier de formulieren voor de ZAG-werkwijze.

 

Zie ook

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: