Kwajongens en zware jongens

Inleiding in de jeugdcriminologie

Ido Weijers  

ISBN 9789085601265 | 112 Pagina's | Paperback | 1e druk, 2021

Omschrijving

Deze inleiding gaat in op de bonte diversiteit aan verschijnselen die met de noemer jeugdcriminaliteit worden aangeduid. Het behandelt de vraag hoe jeugdcriminaliteit wordt gemeten, welke bronnen ons daarvoor ter beschikking staan en hoe het zit met de ‘pakkans’ en de selectiviteit in de cijfers. Nadat verschillende actuele ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit onder de loep zijn genomen worden de belangrijkste criminologische stromingen behandeld. Daarna wordt ingezoomd op de meest relevante leeftijdsperiode voor het verschijnsel jeugdcriminaliteit, namelijk de adolescentie, en daarna op belangrijke omgevingsfactoren als gezin, school en buurt. Nadat vervolgens is ingezoomd op het ontstaan van zwaardere vormen van jeugdcriminaliteit wordt een schets gegeven van de strafrechtketen en de vormen van samenwerking in de keten. Het boek sluit af met een hoofdstuk over werkzame interventies.

Ido Weijers deed jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge veelplegers (Veelplegers aanpakken, SWP 2019) en is momenteel als onderzoeker en adviseur betrokken bij de 075-Aanpak van de gemeente Zaanstad.

Media