Gratis verzending vanaf €20

Het belang van het kind in het Nederlands recht

Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief

Margrite Kalverboer   Dr. Elianne Zijlstra  

ISBN 9789066657694 | 128 pagina's | Paperback | 2e druk 2010

Omschrijving

Het belang van het kind voorop! Dat is de strekking van Artikel 3 lid 1, een sleutelartikel uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Ook artikel 6 lid 2 IVRK, het recht op leven en ontwikkeling, is een sleutelartikel. Maar over hoe het begrip "het belang van het kind" in relatie tot het recht op ontwikkeling moet worden uitgelegd bestaat geen eenduidig beeld. Dit leidt tot een ongelijke rechtspositie van kinderen in de verschillende rechtsgebieden.

Margrite Kalverboer en Elianne Zijlstra verschaffen in Het belang van het kind in het Nederlands recht helderheid door het begrip "het belang van het kind" in relatie tot het recht op ontwikkeling uit te leggen vanuit een pedagogisch en ontwikkelings-psychologisch perspectief. Aan de hand van het ontwikkelde model "Belang van het kind en voorwaarden voor ontwikkeling" is een basisvragenlijst opgesteld. Het model kan toegepast worden in de verschillende rechtsgebieden waarmee kinderen te maken kunnen krijgen. De vragenlijst kan worden gebruikt als ondersteuning bij de verschillende (juridische) besluitvormingsprocedures waarin de belangen van kinderen een rol spelen. Met deze uitwerking is een norm ontwikkeld voor de (rechtstreekse) toepassing van het begrip "het belang van het kind" in het Nederlands recht zodat in de verschillende rechtsgebieden op eenduidige wijze rekening kan worden gehouden met de belangen van kinderen en hun recht op ontwikkeling.
 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Criminologie/Justitieel