Gratis verzending vanaf €20

Competent in leesbevordering

Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent

Annet Weterings  

ISBN 9789088501401 | 168 pagina's | Paperback | 1e druk, 2010
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op kinderopvangkennis.nl

Omschrijving

[Digitale versie te downloaden via www.kinderopvangkennis.nl of www.pedagogiekdigitaal.nl]

Vanaf de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor lezen en leesplezier. In de jaren daarna is de ontwikkeling van leesmotivatie en kennismaking met jeugdliteratuur van belang. Studenten aan de opleidingen voor Pedagogisch Werker (PW3 en PW4) en Onderwijsassistent (OA) missen voldoende ervaring met voorlezen en zelf lezen om kinderen en ouders/verzorgers tot lezen aan te zetten. Daarnaast beschikken de docenten aan deze opleidingen over onvoldoende mogelijkheden om bij hun studenten competenties te ontwikkelen op het gebied van voorlezen en leesbevordering. Deze docentengids is daar een antwoord op.

In Competent in leesbevordering zijn bestaande initiatieven, materialen en middelen voor het eerst gebundeld. Uitgangspunt bij de samenstelling zijn vragen als: hoe kan ik zó voorlezen dat kinderen de smaak van lezen te pakken krijgen? Hoe zorg ik voor een ruim en verantwoord boekenaanbod? Hoe laat ik kinderen kennismaken met jeugdliteratuur? Hoe zorg ik voor een leesklimaat dat vooral leesplezier uitdraagt?
De opbouw is thematisch. Aan bod komen: voorlezen, taal- en leesontwikkeling kinderen 0-12 jaar, kinder- en jeugdliteratuur, een rijke leesomgeving, werken met kinderboeken, leesoverleg, netwerken en netwerkpartners.
De docentengids biedt tevens ondersteuning bij de legitimering en borging van voorlezen en leesbevordering in het curriculum van de opleidingen PW en OA. De uitwerking van de thema’s sluit aan bij de kwalificatie-eisen van de opleidingen. Verwijzing naar kerntaken en werkprocessen van de kwalificatiedossiers maakt de aansluiting helder.

Annet Weterings is afgestudeerd in pedagogiek en letteren. Vanuit Cartouche tekst en project begeleidt zij projecten in de kinderopvang.
 

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: