Gratis verzending vanaf €20

WerkenderWijs!

Werken met een persoonlijk pedagogisch plan
NJi (Nederlands Jeugdinstituut)

Josette Hoex   Su'en Verweij-Kwok  

ISBN 9789085600596 | 72 pagina's | Paperback | 1ste druk
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op kinderopvangkennis.nl

Omschrijving

Het werk van een gastouder is voor een buitenstaander ‘onzichtbaar’. Je ziet een mevrouw met twee peuters en een baby bij de bakker staan. Dat kunnen haar eigen kinderen zijn. Of logeetjes. Aan niets is te zien dat hier een professionele gastouder bezig is met kinderopvang. Thuis gebruikt zij het uitstapje naar de bakker om een boek over een bakker te lezen, hierover een gesprekje te voeren en daarna samen broodjes te bakken. Het uitstapje is onderdeel van een dagprogramma met leerzame en leuke ervaringen voor de gastkinderen.

WerkenderWijs! helpt om over de organisatie van het werk van een gastouder na te denken. Wat zijn belangrijke ervaringen voor kinderen? Wat kan ik daar als gastouder aan bijdragen? Hoe zet ik mijn mogelijkheden in voor een goed aanbod? Wat moet ik hierover afstemmen en uitwisselen met de ouders? En met welke vragen en zorgen kan ik bij het gastouderbureau terecht?
In dit boek staat informatie over de manier waarop een gastouder met deze vragen kan omgaan. Het helpt om een eigen pedagogisch werkplan te maken: een plan van aanpak dat houvast geeft bij beslissingen die een gastouder neemt in de omgang met kinderen en hun ouders. Het helpt om het eigen werk zichtbaar te maken, voor de gastouder zelf maar ook in contact met ouders en het gastouderbureau. Want een plan van aanpak is ook een ‘praatpapier’; als de gastouder duidelijk maakt wat zij gaat doen kunnen ouders en gastouderbureau daar op reageren. En dat zet haar opnieuw aan het denken. Zo blijft een gastouder steeds op zoek naar de beste aanpak!

Over de auteurs​
Josette Hoex
is pedagoog en werkt als senior adviseur voor de kinderopvang. Zij is co-auteur van de gastouderboekjes Hoe gaat het met jou? en Laten we even praten! Zij is ook co-auteur van het Pedagogisch kader kindercentra 4 – 13 jaar en het Pedagogisch kader gastouderopvang. Josette Hoex zit in de redactie van het blad GO! Alles voor gastouders.

Su’en Verweij-Kwok is gezinspedagoog en werkt als trainer/adviseur voor de kinderopvang. Zij heeft de training 'Werken met baby’s' en 'Laten spelen is een vak 2-4 jaar / bso' ontwikkeld en meerdere opdrachten in de gastouderopvang uitgevoerd. Su’en Verweij-Kwok zit in de redactie van het blad KIDDO.
Beiden zijn werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut / NJi in Utrecht.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: