Gratis verzending vanaf €20

Laten we even praten!

Gesprekken tussen gastouder en ouder
NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

Josette Hoex   Marielle Balledux  

ISBN 9789085600411 | 64 pagina's | Paperback | 3e druk 2008
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op kinderopvangkennis.nl

Omschrijving

Ouders die hun kind naar de kinderopvang willen brengen, kunnen kiezen tussen verschillende opvangvormen zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en gastouderopvang. Als ze kiezen voor opvang bij een gastouder doen ze dat vaak vanwege het directe contact met de gastouder; ze hebben te maken met één vaste en vertrouwde persoon met wie ze afspraken kunnen maken. Een andere reden om voor gastouderopvang te kiezen is vaak de kleinschaligheid: een gastouder vangt een paar kinderen op, zodat zij ze allemaal goed leert kennen. Voor een goede kwaliteit van de opvang is het van belang dat gastouder en ouder met elkaar praten op een goede en zinvolle manier. De gastouder moet weten wat de ouders belangrijk vinden voor hun kind; de ouders moeten weten wat de gastouder waardevol vindt in de omgang met kinderen.

Dit boek is geschreven voor gastouders en gaat over communicatie tussen gastouder en ouder. Het helpt hen om het afstemmen en uitwisselen met ouders beter te organiseren. Wat is een goed moment om samen te praten? Waarover moet je het dagelijks hebben en waarover minstens eenmaal per jaar? Hoe brengt de gastouder leuke en minder leuke dingen ter sprake?
De informatie in deze brochure wordt afgewisseld met tips, hulpmiddelen, advies en voorbeelden uit de praktijk.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Gastouderopvang