Gratis verzending vanaf €20

Onderpresteren

Help je kind de middelbare school door zonder duwen
en trekken

Saskia Bruyn  

ISBN 9789088500787 | 144 pagina's | Paperback | 2009

Omschrijving

Het begrip ‘onderpresteren’ wordt vaak exclusief geassocieerd met hoogbegaafdheid. Ten onrechte, want ieder kind kan onderpresteren. En dat betekent verlies; verlies aan toekomstperspectief, leer/werkplezier, zelfrespect en levensvreugde. Het op een goede manier aanpakken van onderpresteren kan dit verlies voorkomen en omzetten in winst voor het gezin en voor de maatschappij als geheel. Want mensen die hun potentieel realiseren zijn gezonder en productiever. De juiste aanpak begint bij de ouders. Zij moeten zichzelf en hun eigen rol kritisch en genadeloos eerlijk onder ogen zien. Pas als zij veranderen, kan hun kind dat ook.

Onderpresteren is een praktisch boek. Aan de orde komen onder meer:

• Wat is onderpresteren precies en hoe herken je het?
• Waarom liegen onderpresteerders en hoe kun je daarmee omgaan?
• Welke rol spelen ouders bij het ontstaan en in stand houden van onderpresteren?
• Hoe verhoudt onderpresteren zich tot faalangst?
• Wat is de beste opstelling voor ouders van kinderen op de basis- en middelbare school?
• Hoe kun je je kind effectief motiveren?

Het boek is verschenen in de reeks Ouders Online.

Over de auteurs:

  • Monique Schaminée: Na een carrière in het middelbaar en basisonderwijs specialiseerde zij zich op de ECHA-opleiding in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij biedt verrijkingsklassen aan met haar bedrijf ‘Onderste boven’ en andere activiteiten voor deze doelgroep met ‘peers2play’.
  • Saskia Bruyn: Werkzaam als journalist/tekstschrijver, illustrator en mediator. Beide auteurs hebben eerstehands ervaring met onderpresterende kinderen, faciliterende ouders en de gevolgen op school en thuis.

 

Reviews

"Op basis van wetenschappelijke inzichten, eigen en andermans ervaringen zetten de auteurs uiteen wat nodig is om kinderen in hun kracht te zetten en in hun waarde te laten."
- Uit De Wereld van het Jonge Kind 3 (2016): (Onder)presteren

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: