Gratis verzending vanaf €20

Ouders en school

Succesfactoren voor betrokkenheid

Frederik Smit  

ISBN 9789088503320 | 104 pagina's | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

Tegenwoordig is er geen discussie meer over de vraag of ouders betrokken moeten zijn bij de school en of aan ouders medezeggenschap toekomt. Dit wordt als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang, namelijk het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkelingskansen, de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen. Er is een groeiende aandacht voor samenwerking van opvoeders thuis en op school, en voor de plichten van ouders als deelnemers in de samenleving. Goede contacten tussen school, ouders en buurt werken door in de kwaliteit van een school en de leerprestaties van de leerlingen. Succesfactoren voor het optimaal functioneren van vormen van ouderbetrokkenheid zijn:

  • de wijze waarop betrokkenen een visie ontwikkelen in het met elkaar omgaan in het kader van het ouderbetrokkenheid;
  • de mate waarin afspraken, procedures, overlegstructuren en verantwoordelijkheden duidelijk zijn;
  • de mate waarin betrokkenen bereid zijn het samenwerkingsproces gezamenlijk aan te gaan;
  • de vaardigheid waarmee de betrokkenen met elkaar omgaan.

De vraag óf deze vier elementen elkaar stimuleren dan wel tegenwerken, wordt mede bepaald door de samenwerking met instellingen in de 'community' (buurt, wijk). In dit boekje praktische handvatten om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren.

Boekbespreking

"...de publicatie gaat concreet in op aspecten en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap. Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders." Mart Seerden, NBD Biblion.

Het boek, geschreven voor het PO en VO, is prettig leesbaar en bruikbaar voor in de praktijk. Het boek zegt: ‘De typologie ‘Herken de Ouder’ biedt het schoolteam handvatten voor het opbouwen en onderhouden van partnerschaprelaties met de ouders en de buurt. Er worden zes typen ouders beschreven: de supporter, de afwezige, de politicus, de carrièremaker, de kwelgeest en de superouder. Aan het eind van elke beschrijving staat hoe je zo’n ouder zou kunnen benaderen. Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn. LBBO Joke VerwoerdAanbieding set van 5 boeken (4+1 gratis) klik hier

Alle titels uit de serie Zorg & Onderwijs en de bijbehorende website zijn te vinden op: www.zorgenonderwijs.nl
 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: