Take Action

Behandelprogramma ACT
Acceptance and Commitment Therapy

Marte Roemer  

ISBN 9789088507618 | 160 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2018 | verschijnt medio april 2018

Omschrijving

Take Action is een behandelprogramma voor professionals op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Het behandelprogramma is ontwikkeld om mensen te begeleiden, die vast zijn komen te zitten in een van de vele levensgebieden (financiën, werk, relatie/gezin, gezondheid etc.) en daarin niet uit de worsteling met zichzelf kunnen komen. In de begeleiding gaat het er om bij de cliënt te achterhalen wat er achter deze worsteling zit.

De vaste patronen waar men door zijn levensloop in terecht is gekomen worden hierbij bewust gemaakt en ineffectieve gedragsstrategieën worden blootgelegd. Hierna worden effectieve gedragsstrategieën aangeleerd.

Het uiteindelijke doel van het behandelprogramma is tot een fundamentele verandering te komen die blijvend is. Niet slechts symptomen bestrijden, maar een daadwerkelijke verandering in de kern bewerkstelligen waardoor toekomstige situaties anders aangepakt worden.

Het  is een overzichtelijk en relatief eenvoudig behandelprogramma om mee te werken. In 6 fasen wordt inzicht gegeven in wat, waarom en hoe te veranderen.

Het boek is ingedeeld in drie delen. Het eerste deel is het behandelprogramma, dat stap voor stap laat zien wat de zorgverlener ((gz)-psycholoog, POH-GGZ, therapeuten, coaches etc.) in welke fase aan de orde laat komen. Het tweede deel is het werkboek, dat geschreven is voor de cliënt. Deel drie, geeft inzicht in theoretische achtergronden en aanverwante theorieën van het behandelprogramma. Ook los van dit boek zijn deze werkboekjes te bestellen.

Marte Roemer is GZ-psycholoog en directeur van De Zorgkliniek en ACT together. Zij wil anderen helpen in beweging te komen, om zelf de regie over hun leven te nemen.