Gratis verzending vanaf €20

Bodypercussie

Grooven met groepen

Jeroen Schipper   Wendy Bontje   Heiko de Jonge  

ISBN 9789085601357 | 272 pagina's | Hardcover | 1e druk, 2023

Omschrijving

Op pagina 44 van het boek staat hoe je bij de video's en de bijlagen komt.

Met meer dan zestig video's om zelf stap voor stap aan de slag te gaan!

Bodypercussie is van alle tijden, leeftijden en culturen. Het is een smeltkroes van ritme, dans, beweging en sociale interactie waar (bijna) iedereen aan kan meedoen, omdat je alleen je lijf nodig hebt. Bodypercussie is een toegankelijke manier van muziek maken en kan daardoor worden ingezet bij allerlei (creatieve) groepsprocessen met verschillende doelgroepen: scholen, zorginstellingen, koren, kinderopvang, woongroepen, orkesten, bedrijven. Ook (muziek)therapeuten kunnen hun cliënten met hun lichaam bezig laten zijn met de inspirerende werkvormen in dit boek.
 
In dit praktisch toepasbare boek vind je de volgende informatie en activiteiten:
  • de geschiedenis en culturele verspreiding van bodypercussie
  • relevante muziektheoretische achtergronden
  • didactische en pedagogische tips voor het gebruik van bodypercussie
  • tips en tricks voor het (bege)leiden van bodypercussie-activiteiten
  • energizers en spelletjes
  • korte ritmes om zelf of met een groep te leren
  • complete composities en liedbegeleidingen.

Bodypercussie is overal inzetbaar waar mensen in groepen samen komen. Iedereen kan direct letterlijk met dit boek aan de slag. Door de heldere aanpak van de auteurs, die hun ervaringen met tal van groepen op enthousiasmerende wijze weten over te brengen, en door de ruim zestig voorbeeldvideo’s op de bijbehorende website.

Wendy Bontje, Heiko de Jonge en Jeroen Schipper hebben alledrie hun wortels in het (speciaal) muziekonderwijs. Daarnaast hebben ze individuele kwaliteiten op het gebied van drums, dans en compositie. Hun talenten en interesses komen samen in het collectief Bodypercussie.nl.

Hieronder voorbeeldvideo's


Ritme in drie partijen. 


Klap op je knieën


Geef een harde klap
 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen:


Gerelateerde video