Gratis verzending vanaf €20

De belofte van de social impact bond

Publieke doelen bereiken met privaat geld

Menno Bosma   Hans van de Veen  

ISBN 9789085601029 | 152 pagina's | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

Beleggen in multiprobleemgezinnen, werkloze jongeren of eenzame ouderen, leek dat tot voor kort een absurde gedachte, inmiddels gebeurt het. Overal ter wereld steken private investeerders geld in de oplossing van maatschappelijke problemen. Overheden belonen hen daarvoor als het lukt. Social impact bonds behalen rendementen variërend van enkele procenten tot ruim boven de tien procent. Nederland behoort na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tot de koplopers op dit terrein.

Zien we hier een glimp van de toekomst van ons sociale stelsel? Kunnen sociale en financiële winst wel hand in hand gaan? En zo ja, onder welke voorwaarden? Wat beweegt de partijen die hierin stappen? Freelancejournalisten Menno Bosma en Hans van de Veen doken in de vaak schimmige wereld van de publiek-private samenwerking in het sociaal domein, de wereld van de social impact bonds.

De belofte van de social impact bond is bedoeld als bijdrage aan het maatschappelijk debat over resultaatfinanciering. Dat debat staat nog maar in de kinderschoenen, terwijl de praktijk al een stuk verder is. Dit boek is een must voor iedereen die openstaat voor innovatie in de sociale sector, maar wars is van door winstmotieven gedreven juichverhalen.

Recensies

‘Social impact bonds zijn veelbelovend. Geen maatschappelijk resultaat? Dan ook geen opbrengst. Het debat hierover moet indringender worden gevoerd. Dit boek draagt hier aan bij.’
- Frank Kalshoven (directeur van De Argumentenfabriek) 

‘Een SIB is een relatief nieuw financieringsarrangement voor publiek-private samenwerking gericht op het realiseren van sociaal-maatschappelijke impact op basis van een resultaatverbintenis. Om na de Corona crisis een meer duurzame en inclusieve economie te realiseren wordt deze vorm van publiek-private samenwerking steeds belangrijker. Dit boek is een mustread voor iedereen die pragmatisch en constructief wil bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag de dag.’
- Prof. dr. Henk W. Volberda (hoogleraar Strategie & Innovatie, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam)

''(...) Het boek geeft een interessant en compleet beeld van het SIB-idee (waarover nog weinig is gepubliceerd) en is duidelijk geschreven. Met enkele zwart-witfoto's en een literatuurlijst.''
- Uit een recensie van NBD Biblion.

‘Voor veel gemeenten is het idee van social impact bonds nieuw en daarom is de uitwisseling van kennis en ervaringen extra belangrijk. Ik weet zeker dat dit boek daaraan zal bijdragen. Met als uiteindelijk doel: een optimale en toch betaalbare zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving.’
- Jan van Zanen (burgemeester Den Haag)

Nieuws

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: