Gratis verzending vanaf €20

Ruimten maken voor vier tot twaalf jaar

Over het inrichten van ruimten voor buitenschoolse opvang

Ed Hoekstra   Ine van Liempd  

ISBN 9789088502217 | 144 pagina's | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

De inrichting van ruimten voor buitenschoolse opvang speelt een belangrijke rol in de wijze waarop kinderen er hun vrije tijd beleven. Kinderen hebben na een drukke schooldag behoefte aan ontspanning, maar ook aan uitdaging. Ze willen zelf keuzes kunnen maken, ze willen met andere kinderen spelen, maar soms ook alleen zijn. Hoe kun je ruimten voor buitenschoolse opvang zo inrichten dat ze aan de gevarieerde behoeften van de kinderen voldoen, dat ze passen bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie en werkwijze van de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat die ruimten tegelijkertijd functioneel, veilig, uitdagend, vertrouwd en stimulerend zijn?

In Ruimten maken voor vier tot twaalf jaar gaan Ine van Liempd en Ed Hoekstra van AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik uitgebreid in op de thema’s die hierbij van belang zijn. Naast achtergrondinformatie over de invloed van de ruimte op de ontwikkeling van kinderen beschrijven zij hoe je ruimten voor de jongste schoolkinderen, voor de acht-plussers en voor verticale groepen kunt inrichten, en geven ze tips voor BSO’s die ruimten delen met school, peuterspeelzaal, sportclub of scouting.

De auteurs besteden hierbij aandacht aan de vormgeving, de plaatsing en de aankleding van activiteitenplekken. Ook onderwerpen als kleur- en materiaalgebruik en de aanschaf van de inventaris komen aan de orde. Dit alles ruim geïllustreerd, zodat de lezer op ideeën wordt gebracht hoe je – soms met minimale middelen en ook in bestaande gebouwen – de inrichting van de ruimten kunt afstemmen op de behoeften van de kinderen.

Ruimten maken voor vier tot twaalf jaar is ontstaan op basis van gedegen onderzoek en jarenlange praktijkervaring en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, locatiemanagers en anderen die betrokken zijn bij de (her)inrichting van een buitenschoolse opvang.

Inrichten voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen? Ruimten maken voor nul tot vier:
Ruimten maken voor nul tot vier jaar
 

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: