Gratis verzending vanaf €20

De Kwaliteitsmonitor BSO

Een instrument waarmee de buitenschoolse opvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen
Inclusief cd-rom en dvd

Mirjam Gevers Deynoot-Schaub  

ISBN 9789088503603 | 112 pagina's | Hardcover | 1ste druk

Omschrijving

Goede kinderopvang biedt kinderen veiligheid en ontwikkelingskansen. Hoe kun je te weten komen of je deze veiligheid en ontwikkeling als kinderopvangorganisatie realiseert? Met de NCKO-Kwaliteitsmonitor voor kinderdagverblijven uit 2009 hebben kinderdagverblijven een instrument in handen om de kwaliteit zichtbaar te maken en te meten op een wijze die wetenschappelijk gevalideerd is. Met deze Kwaliteitsmonitor BSO is nu eenzelfde kwaliteitsmeting mogelijk voor de buitenschoolse opvang.
Het model onderscheidt zes interactievaardigheden gericht op kinderen van 4 tot 13 jaar: emotionele ondersteuning, respect voor autonomie, regie en leiding, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van sociale interacties. Voorbeeldfragmenten van deze vaardigheden zijn te vinden op de dvd. Er is een checklist opgenomen voor de Observatielijst kwaliteit van de leefomgeving en bij de Groepsmeter voor sociale contacten hoort een cd-rom met instructie en een Excel-programma voor het uitvoeren van de berekeningen. De dvd en de cd-rom zijn achter in dit boek te vinden.

Deze Kwaliteitsmonitor BSO is het instrument waarmee BSO-organisaties of -locaties zelf een beeld kunnen krijgen van de pedagogische kwaliteit van de opvang die zij bieden.


Klik hier voor een downloadbare observatielijst (PDF).
 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief KO Pedagogisch Actief