Gratis verzending vanaf €20

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang

Onder redactie van AIT

Marij Eliëns   Josette Hoex   Monique Konings   Wilma Schepers & Annemiek Galesloot  

ISBN 9789088506444 | 216 pagina's | Paperback | 2017

Omschrijving

Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren. Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang.

Het kind en zijn ontwikkeling staat altijd centraal bij video-interactiebegeleiding. Op grond van een methodische beeld-voor-beeldanalyse wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht. Ook wordt er gereflecteerd op het verantwoord pedagogisch handelen in de ‘praktijk’ in alledaagse situaties, door aan te sluiten bij de ontwikkelingsinitiatieven van de kinderen en door zichtbaar te maken wat en wie het kind bij het opgroeien nodig heeft. Kern daarbij is het bevorderen en ondersteunen van een gezonde sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van het kind.

De handleiding is bedoeld voor het management en de stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het Integraal Kindcentrum.

 

Marij Eliëns, AIT (regie en redactie)
Josette Hoex, NJi (regie en redactie)
Monique Konings, RIJKT
Wilma Schepers
Annemiek Galesloot

Cursussen bij dit boek

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: