Leren praten met plezier

Een handboek om de sociale, spraak- en taalontwikkeling van kinderen te bevorderen

Janice Greenberg   Elaine Weitzman  

ISBN 9789088508134 | 410 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2018 | Verwacht oktober 2018

Omschrijving

Met de praktische hulpmiddelen uit Leren praten met plezier kunnen logopedisten, pedagogisch professionals  en leerkrachten jonge kinderen een rijke leeromgeving aanbieden waarmee taal, spraak en sociaal gedrag zich verder kunnen ontwikkelen.

De eenvoudig in te zetten hulpmiddelen en de stap-voor-stapmethode volgen een aanpak waarmee professionele opvoeders en leerkrachten alle kinderen in hun groep kunnen helpen. Ook tweede-taalverwervers en risicokinderen met een vertraagde sociale of taalontwikkeling.  

De Leren praten met plezier-aanpak biedt trainers en coaches die werken met jonge kind professionals krachtige handvatten om ieder kind met sensitieve responsiviteit tegemoet te kunnen treden door op de juiste manier in te spelen op de signalen van het kind. Kinderen zullen daardoor in staat zijn nieuwe vaardigheden te oefenen en zichzelf verder te ontwikkelen Een kind dat sensitief-responsieve reacties ontvangt van opvoeders zal taal- en sociale vaardigheid ontwikkelen en veerkracht.