Gratis verzending vanaf €20

De NCKO-Kwaliteitsmonitor

Hét instrument waarmee kinderdagverblijven zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen

Mirjam Gevers Deynoot-Schaub  

ISBN 9789085602323 | 136 pagina's | Paperback | 4e druk, 2022

Omschrijving

Er wordt veel gesproken over de kwaliteit in de kinderopvang van nul tot vier jaar, onder andere waar het de interactievaardigheden van de groepsleiding in de omgang met kinderen betreft. Maar ook de aanwezigheid en kwaliteit van onder andere spelmateriaal en meubilering zijn bepalend voor de kwaliteit van de dagelijkse ervaringen van de kinderen. Ook structurele kwaliteitskenmerken zoals groepsgrootte, staf-kindratio en de opleiding en training van pedagogisch medewerkers spelen een rol. De vraag is alleen hoe je die kwaliteit kunt meten.

De NCKO-Kwaliteitsmonitor is een praktisch instrument waarmee kinderopvangorganisaties zelf de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in kaart kunnen brengen. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om de kwaliteit te beoordelen van de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, van de leefomgeving en de structurele kwaliteit. Door de monitor toe te passen krijgt men snel inzicht in wat de sterke en zwakkere kanten van de kinderopvangorganisatie zijn en op welke concrete punten de pedagogische kwaliteit (verder) verbeterd kan worden.

De ontwikkeling van de NCKO-Kwaliteitsmonitor werd financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De laatste versie van De Stabiliteitsmeter kunt u ook hier downloaden.

Dit is een heruitgave van eerdere drukken. De DVD die bij de vroege versies zat, is nu omgezet naar online. Met de memberclubcode in het boek ( pagina 12 ) is deze op te vragen.

 

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief KO Pedagogisch Actief