Gratis verzending vanaf €20

Psychisch ontregelde kinderen

Herstel en groei via het CREA-model van orthopedagogische hulpvragen in de jeugdhulp

Peter van der Doef  

ISBN 9789085602293 | 144 Pagina's | Paperback | 1e druk, 2023
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Hoe krijg je zicht op de hulpvraag van een psychisch ontregeld kind? Peter van der Doef laat in Psychisch ontregelde kinderen zien dat hiervoor vier elementaire processen belangrijk zijn: cognitieve, relationele, emotionele en adaptieve processen. Deze processen spelen een rol in de ontwikkeling van ieder mens en krijgen bij psychische ontregelingen een specifieke invulling. Samen vormen zij het CREA-model dat de auteur heeft ontwikkeld op basis van de orthopedagogische theorie van J.F.W. Kok (CREA staat voor Cognitie, Relatie, Emotie en Adaptatie). Adaptatie vormt een nieuw element ten opzichte van de theorie van Kok. Psychisch ontregelde kinderen proberen zich op een vaak wanhopige manier aan te passen aan de werkelijkheid zonder dat dit streven door hun omgeving ook als zodanig erkend wordt. De interpretatie van psychische ontregelingen in termen van adaptatie helpt constructieve jeugdhulp te vinden. In de jeugdhulp is het belangrijk dat kinderen eerst kunnen herstellen van negatieve ervaringen uit het verleden alvorens tot een groei te komen. Die groei stelt ze uiteindelijk in voldoende mate in staat te functioneren zonder de bemoeienissen van jeugdhulp.

Aan de hand van een aantal thema’s geeft Van der Doef uitvoerige voorbeelden uit de praktijk, die hij analyseert in termen van het CREA-model. Ook maakt hij duidelijk hoe met het model kan worden gewerkt aan de hand van toepassingen van het model door anderen in hun eigen praktijk.

ERRATUM: helaas is in het boek een vervelende fout gemaakt in het CREA-model op pagina 75 en 87. De juiste versie vind je hier

Psychisch ontregelde kinderen is bedoeld voor professionals in de jeugdhulp en voor allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de jeugdhulp. Voor de opleiding van pedagogische professionals biedt het boek uitstekend studiemateriaal.

In het boek wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten van psychische ontregeling en bijbehorende hulpvragen van kinderen. Ik vind het mooi dat de kinderen in de verdere beschrijving gaan 'leven' als personen. Het kind in zijn groeiende eigenheid staat steeds centraal.

Liesbeth van Hoof (persoonlijke mededeling) .

Het boek is tijdloos in zijn pleidooi om naar heel het kind te kijken en te laten zien hoeveel de non-specifieke factoren een doorslaggevende rol spelen bij het kind in nood.

Martine Delfos (persoonlijke mededeling)

Ik kan me goed vinden in het mens/kindbeeld van het boek omdat het uitgaat van de pedagogische relatie en ruimte en een verbinding legt met de psychologische hulpvraag.

Dorien Graas (persoonlijke mededeling)

Auteur dr. Peter van der Doef zal ook spreken op het Middagsymposium Orthopedagogische Hulpvragen op 9 februari 2023. In het symposium wordt het belang en de ontstaansgeschiedenis van het CREA-model uit de doeken gedaan door de maker van het model, dr. Peter van der Doef, ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Psychisch ontregelde kinderen. Het symposium opent met een bijdrage over het belang van de theorie van Kok van Liesbeth van Hoof, mede-auteur van het boek Als opvoeden niet vanzelf gaat.
Het boek is inbegrepen bij deelname. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: