Gratis verzending vanaf €20

Samenleren op een superdiverse school

Ria Goedhart  

ISBN 9789088508141 | 176 pagina's | Paperback | 2e druk, 2023
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

De diversiteit in onze samenleving neemt toe. We spreken daarom over superdiversiteit. Deze toename van diversiteit tekent zich ook af op de scholen. Van de leraar vraagt superdiversiteit geen andere competenties, maar het doet wel een groter beroep op de interpersoonlijke, de pedagogische, de vakinhoudelijke, de didactische en de organisatorische competenties. Samenleren op een superdiverse school is geschreven om leraren, gedragsspecialisten, intern begeleiders en directieleden te ondersteunen bij visievorming en de dagelijkse onderwijspraktijk op een superdiverse school.

In deel 1 komen de volgende vragen aan de orde:

  • Vraagt superdiversiteit een andere visie op onderwijs?
  • In hoeverre kan het onderwijs een rol spelen bij de identiteitsontwikkeling?
  • Jong geleerd oud gedaan, hoe doen we dat met de dialoog?
  • Wat betekent de school voor nieuwkomers en wat betekenen nieuwkomers voor de school?
  • Hoe bied je sociaal-emotioneel leren aan op een superdiverse school?
  • Samenleren op een superdiverse school, zo gezegd zo gedaan?

In deel 2 worden de praktijkervaringen beschreven van juf Sofie. Zij geeft les op een superdiverse school. Aan de hand van illustratieve anekdotes over de leerlingen Ward, Parwin, Sedra, Sana, Jamil en Yasser worden de competenties van de leraar op een superdiverse school verder verkend.

Ria Goedhart is werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek aan de Hogeschool Utrecht. Zij is domeincoördinator gedrag van de opleiding Master Educational Needs en teamleider in de lesplaats Vlissingen. Als ontwikkelaar en docent van de cursus Begeleiden van leerlingen met een vluchtelingachtergrond en de Master Expert in het Nieuwkomersonderwijs is zij altijd op zoek naar nieuwe theoretische inzichten en praktijkervaringen om leraren te kunnen ondersteunen in hun denken en handelen.\

Recensie:

Een boek over het werken aan een (basis)school waar vele culturen samenkomen. Het is verdeeld in twee delen. In het eerste theoretische deel wordt superdiversiteit gedefinieerd en beschreven wat dat betekent voor de visie op onderwijs. (...) In het tweede deel wordt de praktijk van juf Sofie met haar kleuters beschreven aan de hand van zes nieuwkomers. De focus ligt steeds op de benodigde competenties van de leerkrachten. Een echt en verantwoord studieboek met veel citaten en verwijzingen naar andere auteurs. (...) Voor professionals in het onderwijs een boek dat de zaken rond diversiteit goed op een rijtje zet.

- Felix Meijer (NBD Biblion)

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: