Sociaal emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool
€ 35,00

Sociaal emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool

Francine Jellesma  

ISBN 9789088509070 | Paperback | 1ste druk, 2019 | mei 2019

Omschrijving

Kinderen in Nederland brengen vanaf hun vierde tot en met ongeveer hun twaalfde een groot deel van hun tijd door op de basisschool. Daar zitten ze in een klas samen met een groep andere kinderen en voor velen is dit acht jaar lang dezelfde groep. Een groot deel van de sociaal-emotionele ontwikkeling vindt plaats in deze setting. Francine Jellesma behandelt in haar boek alle aspecten van deze ontwikkeling: relaties met leeftijdsgenoten, de band en interacties met de leerkracht de emotionele ontwikkeling, sociaal emotionele problemen in de klas inclusief de bijbehorende doelen en interventies. Specifiek wordt ingegaan op faalangst, schoolweigering en pesten vanwege de bijzondere samenhang die deze problemen met de schoolsituatie hebben. Interesse, schoolmotivatie en betrokkenheid zijn uiteraard thema's die aan de orde komen. Ook komen de grote ontwikkelingspsychologische theorieën aan bod, evenals de pedagogische theorieën over onderwijs en op welke manier je deze terugziet in de manier waarop het onderwijs is vormgegeven. Er wordt uitgebreid uitgelegd welke doelen scholen op sociaal emotioneel gebied officieel zouden moeten behalen

Mensen die een opleiding volgen om direct dan wel indirect (bijvoorbeeld via ouders) met kinderen te gaan werken en professionals die reeds in het veld werken en hun kennis willen bijspijkeren zoals leerkrachten, pedagogen, ouder/kind coaches, psychologen, logopedisten vinden in dit boek alle aspecten die van belang zijn rond de sociaal emotionele-ontwikkeling van kinderen op de basisschool.

Francine Jellesma heeft jarenlang les gegeven over de sociaal-emotionele ontwikkeling op de basisschool. Ze heeft veel samengewerkt met basisscholen, onderzoek gedaan naar sociaal-emotionele thema’s en ze heeft met kinderen gewerkt in de schoolsetting. Mede door de concrete voorbeelden heeft haar boek een goede balans tussen de abstractere wetenschap en de concretere praktijk en is het voor een breed publiek toegankelijk.