Gratis verzending vanaf €20

Beter presteren op school

Wat werkt wel! Wat werkt niet!

Dr. Paul Delnooz   Stéphane Cépèro   Eti de Vries  

ISBN 9789088509131 | 80 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2019

Omschrijving

Als bestuurder, directeur, leerkracht of ouder wil je effectief onderwijs. Dat wil zeggen: onderwijs waarvan is gebleken dat het de leerlingen motiveert om te leren, waardoor hun leerprestaties toenemen.
Een van de factoren die de effectiviteit van het onderwijs bepaalt, is de manier waarop een leerkracht les geeft. Naarmate die meer aansluit bij de werking van de hersenen, des te effectiever blijkt onderwijs te zijn. Voor dit doel is de Creatieve Actie Methodologie (CAM) ontwikkeld. Het is een manier van lesgegeven die leerkrachten de ruimte biedt om als professionals aan slag te zijn: het zélf en in overleg met collega’s bedenken van oplossingen voor de vraagstukken waar leerkrachten tegenaan lopen in het onderwijs.

Voorwaarde voor implementatie en borging van CAM is het op één lijn brengen van de cultuur en structuur van de schoolorganisatie. Daarbij spelen vele factoren een rol, zowel op het niveau van de leerkracht, als bestuur en directie. Om als leidinggevende de effectiviteit van het onderwijs te vergroten is in dit boek een overzicht van deze factoren opgenomen. Welk van deze factoren een rol speelt kan de leidinggevende zélf in kaart brengen of via de website www.innovatie-academie.nl

Praktijkvoorbeelden in het laatste hoofdstuk laten zien wat leerkrachten zoal hebben bedacht om hun onderwijs te verbeteren en hoe effectief dat is gebleken. De ervaring leert dat deze voorbeelden andere leerkrachten stimuleren om zélf óók aan de slag te gaan.

Paul Delnooz startte naast zijn baan als lector in 2008 de Innovatie Academie. Vanuit deze academie begeleidt hij tot op heden hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland die het niveau en de praktische relevantie van het onderzoek willen verhogen. Ook begeleidt hij lagere en middelbare scholen, staat promovendi bij, geeft lezingen en schrijft boeken. Samen met andere wetenschappers is hij op zoek naar praktisch bruikbare theorieën voor het onderwijs waaruit acties af te leiden zijn die effectief zijn voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

Recensies

"Rijke uitgave die enerzijds de kern van CAM laat zien (door middel van tools) en anderzijds de voorspellende waarde van CAM schematisch zichtbaar maakt. Met uitgebreide bronvermelding en notenapparaat. Niet te missen oproep aan leerkrachten om hun vak 'terug te pakken' en aan directie en bestuur om dit te faciliteren. Aanschaffen en DOEN!"
- Uit een recensie van NBD Biblion

"Het betreft een manier van lesgeven die leerkrachten ruimte biedt om als professionals aan de slag te zijn (samen nadenken over oplossingen. Dat vraagt wél om een goede afstemming van de cultuur en de structuur van de schoolorganisatie, met na me is het dan belangrijk te kijken naar de succes-en faalfactoren (acht in totaal. Nadien reiken de auteurs enkele voorbeelden uit de praktijk aan. Uiteindelijk gaat het over het continu verbeteren van het onderwijs. Het betreft een compact inhoudelijk goed onderbouwd boekwerkje, dat aanzet tot actie.
- Uit een recensie van Zorg Primair (nummer 2, 2020)

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen:


Gerelateerde video