Gratis verzending vanaf €20

Het gezin centraal en LVB

Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking

Arjan Bolt   Renske van Bemmel   Ella Tacq  

ISBN 9789088508479 | 256 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2019
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

“Veel zaken die voor ons normaal zijn, zijn voor mensen met een lvb gedoe. Soms overschat ik de jongeren die ik begeleid. Dan word ik overvallen door mijn eigen perspectief van normaalheid. Dan prent ik mijzelf in oprecht nieuwsgierig en onbevooroordeeld te blijven.”

Er bestaat voldoende kennis over de werkzaamheid van een gezinsgerichte benadering van de hulp aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. Toch is gezinsgericht werken bij deze doelgroep lang geen vanzelfsprekendheid. De professional die bovenstaande uitspraak doet was lange tijd gewend zich uitsluitend te richten op het functioneren van de individuele jongere. Door de kennismaking met de principes van Gezin Centraal ontdekte ze dat de contacten met ouders en familie bijdragen aan het beter leren begrijpen van de jongeren die ze hulp biedt. 

Het gezin centraal en LVB beschrijft wat gezinsgericht werken bij deze doelgroep precies behelst. Dit boek is een ‘loot’ aan de stam van ‘Het gezin centraal’, het handboek over ambulante gezinshulp. De systeem- en oplossingsgerichte principes van ambulante gezinshulp zijn vertaald naar de praktijk van de hulp aan ouders en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. Daarbij wordt rijkelijk gebruik gemaakt van praktijkervaringen van professionals met als bedoeling de theorie, maar vooral de beschrijving van het professionele handelen concreet, herkenbaar en reëel te laten zijn. Praktijkbeschrijvingen tot op dialoogniveau worden benut om het bouwen aan een samenwerkingsrelatie, oplossingsgerichte technieken, werken aan gedragsverandering, psycho-educatie en opvoedingsondersteuning aan licht verstandelijk beperkte ouders, toe te lichten.


Het boek is bedoeld om professionals te inspireren om systeem- en oplossingsgericht werken heel concreet gestalte te geven in de ontmoeting met kinderen, jongeren en ouders die anders naar de wereld kijken omdat ze te kampen hebben met een lichte verstandelijke beperking. 

Recensies

Het boek beschrijft in zeven hoofdstukken gedetailleerd de doelgroep en de systematische wijze waarop hiermee binnen een gezins- en oplossingsgerichte aanpak gewerkt kan worden. De inhoud is geen lichte kost en het boek is dan ook vooral gericht op professionele hulpverleners die in het kader van hun werk met de LVB-doelgroep te maken hebben. Dat kunnen kinderen met een LVB-achtergrond zijn, maar ook ouders met een licht verstandelijke beperking.”
– Uit een recensie van NBD Biblion (november 2019)

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: