Vitaal door kunst

Sociaal-kunstzinnige dagbehandeling in zorg en welzijn

Thea Giesen   Marijke de Mare  

ISBN 9789085601050 | 240 Pagina's | Hardcover | 1ste druk 2021 | mei 2021

Omschrijving

’Vitaal door kunst’ is een handboek voor sociaal-kunstzinnige dagbehandeling. Het richt zich op volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, met dementie of met psychosociale problemen. De beschreven methodiek bevordert de kwaliteit van leven door mensen in hun eigen kracht te zetten. Het werkt als levenselixer, geeft plezier in het moment, versterkt de vitaliteit, verbetert de stemming en verhoogt de sfeer in een groep.

De methodiek ‘kracht in contact met kunst’ (Kick) biedt een kunstzinnig-sociaal jaarprogramma. Het bestaat uit verhalen, biografische gesprekken, kunstzinnige opdrachten en volgt de vier seizoenen. Het sluit aan op de leefwereld en de ontwikkelingsvraag van de deelnemers. Door met Kick te werken wordt de focus op zorg verbreed naar aandacht voor welzijn.

De werkwijze is breed inzetbaar en beweegt zich op het grensvlak van begeleiding en behandeling. Ze kan zowel individueel als voor groepen worden ingezet.

Dit boek is geschreven voor vaktherapeuten. Ook coaches en activiteitenbegeleiders kunnen geïnspireerd worden. 

Thea Giesen, orthopedagoog, psycholoog en Marijke de Mare, vaktherapeut willen met dit boek inspiratie bieden om positieve gezondheid te bevorderen: mentaal en psychosociaal welbevinden.