Leren praten met plezier

Een handboek om de sociale, spraak- en taalontwikkeling van kinderen te bevorderen

Janice Greenberg   Elaine Weitzman  

ISBN 9789088508134 | 408 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2018

Omschrijving

Dit fraai geïllustreerde boek biedt een praktische, op onderzoek gebaseerde benadering om vaardigheden op het gebied van sociale, spraak- en taalontwikkeling en beginnende geletterdheid bij jonge kinderen te bevorderen.

Voorbeeldillustratie (Taalfases en communicatiestijlen)
Illustraties in boek door Ruth Ohi, Christine Tripp en Kathryn Adams


Dit door The Hanen Centre ontwikkelde programma kan worden gebruikt tijdens de dagelijkse interacties in de kinderopvang, de peuterspeelzaal of de eerste groepen van de basisschool. Deze uitgave richt zich op diverse ontwikkelingsniveaus: van baby’s in de eerste fasen van non-verbale communicatie tot kinderen die in hele zinnen kunnen praten. 

De eenvoudig in te zetten hulpmiddelen en de stap-voor-stapmethode zorgen ervoor dat professionele opvoeders en leerkrachten alle kinderen in hun groep kunnen helpen, ook tweede-taalverwervers en kinderen met een vertraagde sociale of taalontwikkeling. 

De Leren praten met plezier-aanpak biedt trainers en coaches die werken met pedagogisch professionals en opvoeders uitstekende middelen waarmee ze ieder kind op de juiste manier kunnen benaderen, door in te spelen op de signalen van het kind. Kinderen zullen daardoor beter in staat zijn nieuwe vaardigheden te oefenen en zichzelf verder te ontwikkelen.