Gratis verzending vanaf €20

Zeg me wat je zeggen wil

Logopedie met hoofd en hart

Francisca Felix  

ISBN 9789088509933 | 120 pagina's | Paperback | 1e druk 2020

Omschrijving

In het boek is een foutieve code opgenomen om het extra materiaal te bekijken Wilt u de code ontvangen? Mail dan naar marketing@mailswp.com

Als contact maken niet vanzelf gaat, voel ik mij uitgedaagd het kind beter te leren kennen en dan ben ik geraakt door een blik van verstandhouding of een glimlach.

Wanneer een kind zich niet goed kan redden met de taal, vaak niet goed te verstaan is of niet afstemt op de ander, kan er sprake zijn van een verstoring van de spraak-, taal- en communicatieve ontwikkeling. 

Met compassie beschrijft de auteur vanuit haar eigen ervaringen in het begeleiden van deze (jonge) kinderen wat contact met mensen doet en wat communiceren met kinderen betekent. Zo komt ze tot een nieuw instrument: de interactieschijf voor wederkerigheid. Het is een hulpmiddel voor logopedisten, therapeuten, ouders en oudere kinderen dat werkt om aan te geven aan welk soort interactie behoefte is. 

Francisca Felix schrijft over haar eigen ervaringen als logopedist en sluit zo naadloos aan bij dat wat ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of autisme meemaken. Ook logopedisten en andere professionals, zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers die met deze kinderen werken, zullen zich erin herkennen en ermee aan de slag kunnen. 

Na een technisch-filosofische opleiding en een wetenschappelijke promotie is Francisca Felix in 2006 als logopedist afgestudeerd. Sinds 2011 werkt ze in haar eigen praktijk met kinderen. Door haar wetenschappelijke achtergrond, nieuwsgierigheid en reflectieve en analytische vaardigheden komt ze tot grensoverschrijdende inzichten. 

Recensie

“ln dit boek wordt gepleit voor een kindgerichte behandeling waarbij het accent ligt op het contact met mensen en wat communiceren met kinderen betekent. De interactieschijf voor wederkerigheid is een hulpmiddel om aan te geven aan welk soort interactie behoefte is. Na een inleiding in de taalontwikkeling en de rol van de ouder komt de dynamiek van de communicatie tussen volwassene en kind aan de orde en worden de begrippen narratief en interactie toegelicht.”
- Uit een recensie van JSW, 2022

"ln deze uitgave wordt afstand genomen van de therapeutgerichte benadering van kinderen met taal- , spraak- en communicatieproblemen, waarbij de professional (of ouder) zich alleen richt op het gedrag van het kind en niet op zijn binnenwereld. De auteur (die zelf logopediste is) pleit voor een kindgerichte behandeling. De beschreven narratieve taaltekentherapie is een aanpak die daarbij kan helpen. Met de interactieschijf voor wederkerigheid wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om het kind goed te 'lezen' en oog te hebben voor steeds wisselende behoeften aan interactie."
- Een recensie van Nicole van Amelsvoort (HJK #9, 2021)

Zeg met wat je zeggen wil. Logopedie met hart en ziel van Francisca Felix. Methode waarbij de persoonlijke interactie tussen therapeut en kind met een spraak- of taalachterstand vooropgesteld wordt: stel je open voor het kind en laat het praten.”
- Uit magazine Onze taal (2021)